• Course ย้อนหลังทั้งหมด Icon

    Course ย้อนหลังทั้งหมด Matichon Academy

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.วาสนา อุดมโภชน์
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย เชฟเขมจิรา คำสุวรรณ
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.ธัญญ์นภัส ภัทร์ฐานนท์ชัย
ราคา 6,900 บาท
วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ปัญญา แซ่เฮง
ราคา 1,605 บาท
วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.หทัยรัตน์ แซ่ตั้ง
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.บุญสมิทธ์ พุกกะณะสุต
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
ราคา 2,999 บาท