• Course ย้อนหลังทั้งหมด Icon

    Course ย้อนหลังทั้งหมด Matichon Academy

พฤ. 25 เม.ย. - อา. 19 พ.ค. 67
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,140 บาท
อา. 19 พ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย เชฟเขมจิรา คำสุวรรณ
ราคา 2,140 บาท
ส. 25 - อา. 26 พ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.ธัญญ์นภัส ภัทร์ฐานนท์ชัย
ราคา 6,900 บาท
อา. 26 พ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.หทัยรัตน์ แซ่ตั้ง
ราคา 2,140 บาท
อา. 26 พ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ปัญญา แซ่เฮง
ราคา 1,605 บาท
ส. 13 ก.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
ราคา 2,999 บาท
ส. 20 ก.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.อิษยา วัชรญานนท์
ราคา 2,800 บาท
อา. 21 ก.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
ราคา 2,140 บาท
อา. 28 ก.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง
ราคา 2,140 บาท
อา. 25 ส.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.เต็มสิทธิ์ นาโสม
ราคา 3,299 บาท