• Bakery Class ครัวเบเกอรี่ Icon

    Bakery Class ครัวเบเกอรี่ : คอร์สสอนทำขนมและเบเกอรี่หลากหลายรูปแบบ ผู้เรียนได้ลงมือลองทำด้วยตัวเอง

อา. 5 มิ.ย. 65
จะเริ่มใน 9 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,999 บาท
อา. 12 มิ.ย. 65
จะเริ่มใน 16 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,999 บาท
อา. 19 มิ.ย. 65
จะเริ่มใน 23 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.วรดนย์ ประสม
ราคา 3,299 บาท
คอร์สย้อนหลัง : Bakery Class ครัวเบเกอรี่
ศ. 27 - อา. 19 พ.ค. 65
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,140 บาท
อา. 26 พ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.หทัยรัตน์ แซ่ตั้ง
ราคา 2,140 บาท
อา. 25 ส.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.เต็มสิทธิ์ นาโสม
ราคา 3,299 บาท
ศ. 6 ธ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 999 บาท