• Bakery Class ครัวเบเกอรี่ Icon

    Bakery Class ครัวเบเกอรี่ : คอร์สสอนทำขนมและเบเกอรี่หลากหลายรูปแบบ ผู้เรียนได้ลงมือลองทำด้วยตัวเอง

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 4 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.เต็มสิทธิ์ นาโสม
ราคา 3,299 บาท
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 31 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,599 บาท
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 39 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย เชฟจตุพร อ่อนพรม
ราคา 3,299 บาท
คอร์สย้อนหลัง : Bakery Class ครัวเบเกอรี่
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.หทัยรัตน์ แซ่ตั้ง
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 1,599 บาท
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,599 บาท