• Cooking Class ลงมือทำจริง : คอร์สสุดคุ้มที่ผู้เรียนจะได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอน โดยครูผู้สอนที่มีคุณภาพ พร้อมใส่ใจในทุกกระบวนการ

คอร์สย้อนหลัง : คอร์สออนไลน์
ส. 13 ก.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
ราคา 2,999 บาท
อา. 2 ก.พ. 63
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
ราคา 3,299 บาท
ส. 22 ม.ค. 65
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์
ราคา 3,299 บาท
อา. 10 เม.ย. 65
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,999 บาท