md-01

ติดต่อเรา

Matichonacademy

ในฐานะผู้บุกเบิกด้านการฝึกอบรมอาชีพมายาวนานกว่า 20 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถตอบสนองการเรียนรู้ด้านวิชาชีพอาหารงานช่าง งานฝีมือ หลากหลายหลักสูตร สร้างผู้ประกอบการอาชีพอิสระกว่าปีละ 10,000 ราย

แผนที่และการเดินทาง

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (Matichon Academy)
เลขที่ 40/1 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ ซ.12 ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105
Fax : 0-2954-3971

ติดตามเรา

E-mail : [email protected]
Website : http://www.matichonacademy.com
Fanpage : www.facebook.com/Matichon.Academy.Thailand
IG : matichonacademy
Line : @matichonacademy

ติดต่อสอบถาม ทัวร์ : @matichon-tour