• Craftwork งานฝีมือ Icon

    Craftwork งานฝีมือ : คอร์สสอนงานคราฟท์ งานฝีมือสุดประณีต สวยงาม ทันสมัย ที่เรียนรู้เพื่อเป็นงานอดิเรกและสร้างอาชีพได้

พฤ. 30 ก.ย. - อา. 31 ต.ค. 64
จะเริ่มใน 4 วัน
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.ชญานี ศตะภัค
ราคา 900 บาท
อา. 24 ต.ค. 64
จะเริ่มใน 28 วัน
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.สราวุธ ยุกตานนท์
ราคา 1,600 บาท
คอร์สย้อนหลัง : Craftwork งานฝีมือ
ส. 25 - อา. 26 พ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.ธัญญ์นภัส ภัทร์ฐานนท์ชัย
ราคา 6,900 บาท
ส. 20 ก.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.อิษยา วัชรญานนท์
ราคา 2,800 บาท
ส. 17 ส.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.อธิญา เชิญอักษร
ราคา 2,400 บาท
ส. 7 ก.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.อินทุอร โมลเตนี่
ราคา 2,000 บาท