• Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ศ. 11 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 19 วัน
วิทยากร ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช & ผศ.นวรัตน์ ภักดีคำ
ราคา ไม่ระบุ บาท
พฤ. 17 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 25 วัน
วิทยากร รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
ราคา 3,500 บาท

ทัวร์ที่ผ่านมา

อา. 25 มี.ค. 61
ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
ส. 31 มี.ค. 61
ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
ส. 28 เม.ย. 61
ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
อา. 29 เม.ย. 61
ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว