• Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ศ. 25 - อา. 27 ต.ค. 62
จะเริ่มใน 2 วัน
ส. 9 - อา. 10 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 17 วัน
วิทยากร รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ & รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ราคา 7,200 บาท

ทัวร์ที่ผ่านมา

อา. 25 มี.ค. 61
ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
ส. 31 มี.ค. 61
ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
ส. 28 เม.ย. 61
ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
อา. 29 เม.ย. 61
ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว