• Course ย้อนหลังทั้งหมด Icon

    Course ย้อนหลังทั้งหมด Matichon Academy

อา. 22 ก.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท
ศ. 27 - อา. 29 ก.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ
ราคา 4,900 บาท
ส. 28 ก.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.ภวัต เจริญปุระ
ราคา 1,600 บาท
ส. 28 ก.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.จุไร นิ่มอุดม
ราคา 1,605 บาท
ส. 28 ก.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
อา. 29 ก.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย เชฟจตุพร อ่อนพรม
ราคา 3,299 บาท
อา. 29 ก.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
อา. 29 ก.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์
ราคา 2,140 บาท
ส. 5 - อา. 6 ต.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ศรนรินทร์ หนุศร
ราคา 4,800 บาท
ส. 5 ต.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พจนาถ บูระผลิต
ราคา 2,140 บาท