• Course ย้อนหลังทั้งหมด Icon

    Course ย้อนหลังทั้งหมด Matichon Academy

อา. 3 พ.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พรดารา เขตต์ทองคำ
ราคา 2,140 บาท
ส. 9 พ.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง
ราคา 2,140 บาท
ส. 9 - อา. 10 พ.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ศรนรินทร์ หนุศร
ราคา 4,800 บาท
ส. 9 พ.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ชนันพร ชัยประภา
ราคา 2,140 บาท
ส. 9 พ.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.สิริกาญจน์ จงถาวร
ราคา 2,000 บาท
อา. 10 พ.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง
ราคา 2,140 บาท
อา. 10 พ.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท
ส. 16 พ.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.ศรุดา กันทะวงค์
ราคา 2,200 บาท
ส. 16 พ.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,140 บาท
ส. 16 - อา. 17 พ.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ครรชิต ป้อทองคำ
ราคา 3,500 บาท