6 วิธีใช้ ‘ยาดม’ ที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย

Tips & Tricks สารพันเกร็ดน่ารู้

อย. แนะ 6 วิธีใช้ “ยาดม” ที่ถูกต้อง อย่ามองข้ามความปลอดภัย

หากใครเป็นคนติดยาดมต้องฟังทางนี้ อย. แนะ 6 วิธีใช้ “ยาดม” ที่ถูกต้อง เพราะ ถ้าหากใช้ยาดมไม่ถูกวิธี อาจเป็นพาหะนำโรคได้

1.ยาดมบรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย เพียงชั่วคราว หากอาการหนักควรพบแพทย์ 

2.ยาดมที่เป็นน้ำ หรือขี้ผึ้ง ควรป้ายใส่ผ้า หรือทาบางๆ ที่หน้าอก แล้วสูดไอระเหย

3.ควรสูดดมใกล้ๆ แต่ไม่สัมผัสโดยตรง

4.ไม่ควรให้หลอดยาดมเข้าไปค้างในจมูก เพราะสารทุกตัวอาจทำให้ระคายเคืองหากไปสัมผัส

5.หลีกเลี่ยงการใช้หลอดยาดมที่สัมผัสกับจมูกผู้อื่น เพราะอาจทำให้ติดเชื้อได้

6.หากเป็นโรคที่เกี่ยวกับโพรงจมูก ควรหลีกเลี่ยง เพราะหากสูดยาดมที่เข้มข้นมากๆ อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองมากขึ้น

ที่มา : เส้นทางเศรษฐีออนไลน์