ประเพณีลอยกระทง ถือว่าเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นมายาวนาน โดยจะเป็นคืนวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยวันลอยกระทง ปี 2563 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมในช่วงเวลานี้แม้จะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด -19 แต่ในหลายๆจังหวัดทั่วไทยยังคงมีจัดงานลอยกระทง 2563 เพื่อให้เราได้ออกไปร่วมกิจกรรม และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม

โดย “ประชาชาติธุรกิจ” ได้มีรวบรวมสถานที่ในการจัดงานของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศมาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เริ่มที่งานเทศกาลประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งปีนี้จะมีการจัดงานขึ้นบริเวณ อุทยาน ร.2 และวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง สำหรับงานเทศกาลประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมือง แม่กลอง ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ภายในงานผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับมหัศจรรย์สีสันแห่งสายน้ำ ตามครรลองวิถีพอเพียง ลอยกระทงกาบกล้วยอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของที่นี่ ซึ่งจะลอยกระทงกาบกล้วยกลางสายน้ำแม่กลองกว่า 200,000 ใบ พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดกระทง ประกวดเรือไฟ เรียนรู้การทำกระทงกาบกล้วยจากผู้รู้ผู้ชำนาญ

สถานที่จัดงาน : อุทยาน ร.2 และวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
วันจัดงาน : 31 ตุลาคม 2563

ต่อมาจังหวัดราชบุรี โดยจะมีการจัดประเพณีลอยกระทงเมืองโพธาราม ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งภายในงานผู้ที่เข้าจะพบกับการแข่งเรือยาวเมืองคนสวย การประกวดนางนพมาศ และการประกวดขบวนแห่สวยงาม

สถานที่จัดงาน : ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม
วันจัดงาน : 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

ด้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ได้มีการจัดงานงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2563 ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย อาทิ ขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงวิถีไทย การแสดงดอกไม้ไฟโบราณ การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงร่วมสมัย กิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม DIY และร้านค้าจำหน่ายอาหารและหัตถกรรม Premium crafts and food

ทั้งนี้เพื่อสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคเชิงวัฒนธรรมไทย ความเป็นอดีตที่รุ่งเรืองและความงดงามความเป็นไทย ในรูปแบบ new normal เชิญชวนแต่งกายผ้าไทยหรือชุดไทยเข้าร่วมงาน และจองเข้าร่วมงานล่วงหน้าทางแอพพลิเคชั่น Que Q

สถานที่จัดงาน : วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจัดงาน : 29-31 ตุลาคม 2563

งานนมัสการหลวงพ่อเพชร งานประเพณีลอยกระทง ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยและมีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานวันลอยกระทงขึ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ “วัดท่าหลวง” วัดงามคู่เมืองพิจิตรมาอย่างช้านาน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ใกล้ศาลากลางจังหวัด ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อเพชร” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยทองสำริด เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่มีอายุประมาณ 882 ปี ที่มีลักษณะงดงามและทรงพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ชาวพิจิตรให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง

สถานที่จัดงาน : วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
วันจัดงาน : 31 ตุลาคม 2563

งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือว่าเป็นอีก 1 จัดหวัดที่น่าสนใจในช่วงปลายฝนต้นหนาว สำหรับงานลอยกระทงของที่นี่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณ “วงเวียนศรีสุริโยทัย” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันจนคุ้นชินว่า “วงเวียนสระแก้ว” ตั้งอยู่บนถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี เป็นวงเวียนที่ถูกสร้างขึ้นในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองใหม่ลพบุรี โดยได้ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายเทียนตั้งอยู่บนพานขนาดใหญ่อย่างโดดเด่นและสวยงาม สำหรับงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งภายในงานจะมีขบวนแห่กระทงรอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่ การประกวดกระทงงานราตรีสโมสร “ย้อนยุคจอมพล ป.” การประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดเพาะกายชาย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษา และร่วมกิจกรรมลอยกระทง

สถานที่จัดงาน : วงเวียนศรีสุริโยทัย จังหวัดลพบุรี
วันจัดงาน : 31 ตุลาคม 2563

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในงานปีนี้จะจัดขึ้นที่สวนน้ำบุ่งตาหลัวและลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมภายในงานมีมากมายและหลากหลาย อาทิ ชมขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานฯการแสดงดนตรีของศิลปิน การประกวดกระทงสวยงาม การประกวดนางนพมาศ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สถานที่จัดงาน : สวนน้ำบุ่งตาหลัวและลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันจัดงาน : 31 ตุลาคม 2563

งานประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งภายในงานจะชมการประกวดรำวงสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป การรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จำนวน 5,000 คู่ ขบวนเสด็จอัญเชิญพระประทีป และขบวนแห่กระทงประทีป 12 เมืองร่วมสมัย และการแสดงแสง สี เสียง จากศิลปินคับคั่ง พร้อมร่วมกันลอย “กระทงกะลา” ณ บึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563

สถานที่จัดงาน บึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
วันจัดงาน : 30-31 ตุลาคม 2563

งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563 จังหวัดสุโขทัย เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เสมือนได้เดินทางย้อนเวลากลับสู่อดีต และเป็นประจำทุกปี ที่นี่จะจัดงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟอันเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัย โดยจะจัดขึ้นบริเวณ “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย” พื้นที่มรดกโลก ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กว่า 26 แห่ง สำหรับงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ผ่านรูปแบบงานที่ขรึม ขลัง และอลังการ อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองสุโขทัย ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การแสดง แสง เสียง “ตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์” กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ จำลองตลาดย้อนยุค การประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ การประกวดโคมชัก โคมแขวน การแสดงพลุตะไล และอื่น ๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดงาน : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วันจัดงาน : 23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

งานเทศกาลโคมแสนดวง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ที่ชาวลำพูนปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา “พระธาตุหริภุญชัย” ปูชนียสถานสำคัญที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างช้านาน และเพื่อถวายสักการะ “พระนางจามเทวี” ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน สำหรับงานเทศกาลโคมแสนดวง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ณ ลานอนุเสาวรีย์พระนางจามจุรี จะจัดขึ้นในวันที่ 29-31ตุลาคม 2563 ภายในงานคุณจะได้ตื่นตาตื่นใจกับโคมสวยงามที่ประดับประดานับแสนดวง พร้อมทั้งสามารถบูชาโคมเขียนข้อความอธิษฐานขอพร

สถานที่จัดงาน : ณ ลานอนุเสาวรีย์พระนางจามจุรี จังหวัดลำพูน
วันจัดงาน : 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

งานประเพณีเดือนยี่เป็ง เชียงใหม่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563 พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น กิจกรรมต๋ามผางประตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง รอบคูเมืองเชียงใหม่ การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง และการประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็ง การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา การประดับโคมไฟตกแต่งเมือง การประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน ในรูปแบบการตั้งแสดงรถกระทงใหญ่ เพื่อให้ท่านได้ชมความสวยงามตระการตาอย่างจุใจ ใกล้ชิด ทั้งหมด 7 จุด ได้แก่ ลานประตูท่าแพ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูช้างเผือกประตูสวนดอก แยกสมเพชร ประตูเชียงใหม่ หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

สถานที่จัดงาน : อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจัดงาน : 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

อีกไม่กี่วันก็ถึงวันลอยกระทงแล้ว หลายๆ คนคงเริ่มมองหาวัสดุหรือกระทงสวยๆ เพื่อเตรียมไปบูชาและขอขมาพระแม่คงคากัน วันนี้เราจะพาไปดูไอเดียกระทงสุดครีเอต ที่ลงทุนน้อย แถมแปลกแหวกแนว เพราะกระทงนี้ทำมาจาก “น้ำแข็ง”!!

โดยเพจ ชะนีไทย ได้โพสต์ภาพเจ้ากระทงน้ำแข็ง ที่มีลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็ง ขนาดเท่ากระทงมาตรฐาน ตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆ พร้อมแคปชั่นสั้นๆ

ลอยกระทงแบบใสๆ ด้วยกระทงน้ำแข็ง #ชะนีไทย

หลังจากที่โพสต์ได้เผยแพร่ออกไป ก็มีคนเข้ามากดไลก์กดแชร์ และแสดงความคิดเห็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งเห็นเป็นสีสันวันลอยกระทง หรือ ไม่สนับสนุนให้ทำ เพราะจะทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยน จนปลาช็อกน้ำตาย บ้างก็ว่าเป็นการนำธูปเทียนไปทิ้งแม่น้ำเปล่าๆ บางคอมเมนต์ก็ชวนให้หันมาเก็บขยะแทนการลอยกระทง เป็นต้น

แต่หากทำจริงๆ ดูจากสภาพอากาศบ้านเราแล้ว น้ำแข็งจะละลายก่อนได้ลอยไหมนะ?

ที่มา : เพจ ชะนีไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ผู้เขียน : เส้นทางเศรษฐีออนไลน์

cr.กระทงเปลือกข้าวโพดวิสาหกิจชุมชน

เจ็บมาเยอะ! แม่ค้ายัน “กระทงเปลือกข้าวโพด” เวิร์ค เบา ถูก ยอดขายปัง

อีก 1 สัปดาห์ ก็จะถึง “วันลอยกระทง” ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเพณีความเชื่อแต่ครั้งโบราณ เรื่องการขอขมาพระแม่คงคา โดยการนำกระทงไปลอยในแม่น้ำลำคลอง

ปัจจุบันมีการทำกระทงรูปแบบต่างๆให้สวยงาม แปลกตา ที่สำคัญต้องตรงคอนเซ็ปต์รักโลกร้อน ย่อยสลายง่ายด้วย

เพจ กระทงเปลือกข้าวโพดวิสาหกิจชุมชน หนึ่งในผู้ประกอบการที่ทำกระทงขาย เป็นกระทงจากเปลือกข้าวโพด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แชร์ประสบการณ์การทำกระทงขายมาหลายปี ทำมาแล้วหลายแบบ แต่สุดท้ายมาจบที่กระทงจากเปลือกข้าวโพด ไว้ว่า

“กระทง เคยขายมาแล้วทุกแบบ ขายกระทงเปลือกข้าวโพด​อย่างเดียวก้อทำส่งแทบไม่ทันแล้ว

กระทงแบบอื่นๆ ลูกค้าเคยมาเล่าให้ฟังเจอปัญหาทุกรูปแบบ แต่เลือกที่จะหยุดอยู่ที่กระทงเปลือกข้าวโพด เพราะดูแลเก็บรักษา ซ่อมแซมเวลากระทงมีปัญหาง่ายสุดแล้ว

“มือใหม่อยากลองขายกระทงอยากได้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจขายกระทงชนิดไหนสอบถามได้ เจ็บมาเยอะกับคำว่าของถูก เจอมากับตัวเลยเลยมาเล่าสู่กันฟัง

-กระทงขนมปัง แตกหักง่ายเวลาขนส่ง ค่าส่งบางร้านแพงมาก สีเพี้ยน บางตัวเบี้ยวมาเลย แก้อะไรไม่ได้นอกจากขายขาดทุน

-กระทงกรวยไอติม แตกหักง่ายเวลาขนส่ง ยิ่งไอ้เจ้าหญิงนะอื้อหือ กลีบร้าวมาเลย หนูแทะใช่ไหม พอแตกแล้วแก้ยากมาก กาวทาก็ไม่เหมือนเดิม ต้องหาพวกดอกไม้ประดิษฐ์มาแปะทับตรงส่วนที่หัก

-กระทงใบลาน ตัวปัญหาระดับชาติ เจอร้านดี ก็ดีไป เจอร้านไหนรีบขาย ตากใบลานย้อมสีไม่แห้งมานะเงิบเลย มาอยู่กับเราไม่ถึงอาทิตย์ น้องรา พากันขึ้นเต็มไปหมดทั่วทั้งใบเอาแปรงปัดเหนื่อยมาก

-กระทงเปลือกข้าวโพด ค่าส่งถูก น้ำหนักเบา แบบธรรมดาไม่ค่อยเสียรูปทรง แต่ถ้าเป็นพวกหงษ์ มีคอ ต้องแพคใส่ถุง หรือใส่กล่องส่งไปจะไม่มีปัญหาเรื่องคอมันจะหลุด กลีบมันจะงอ หลวมมาเลย​ อาจจะต้องมาคอยยิงปืนกาวอัดซ้ำบ้างเพื่อให้มันแข็งแรง เสียเวลาหน่อย แต่กำไรเท่าตัว แต่ต้องสั่งล่วงหน้าเป็นเดือน ยิ่งสวยมากแค่ไหน ยิ่งต้องสั่งจองกันหลายเดือน

cr.กระทงเปลือกข้าวโพดวิสาหกิจชุมชน

เลย ที่เห็นมีขายส่ง คือเขาสั่งกันตั้งแต่ เดือนสิงหา กันยา ใครที่บอกว่าส่งแพง อย่าบ่นเลย เพราะค่าอุปกรณ์​ที่ทำก็ราคาสูงขึ้น คนทำได้กำไรนิดเดียว ต้องทำกันเก็บไว้ตั้งแต่ต้นปี ราคาที่ส่งอยู่เป็นราคาจากผู้ผลิต​โดยตรงนะคะยิ่งใกล้เทศกาลจะหาซื้อยากจะเหลือแต่ของที่คนเพิ่งหัดทำมาขาย

ใครที่รับไปขายในงานที่เน้นกระทงย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ต้องบอกย้ำแม่ค้า ว่าห้ามแต่งโฟม บางร้านใส่เม็ดโฟมเพิ่มความสวยงามตอนกลางคืนจ้า”

 

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง หนึ่งในประเพณีไทยโบราณที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนไทยกับสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาช้านาน โดยในปีนี้ได้มีการจัดงาน MBK CENTER LOY KRATHONG FESTIVAL 2018 ขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “ลอยกระทงสไตล์ล้านนา” ตั้งแต่วันนี้ –  22 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น 2 ลาน Skywalk และ บริเวณ Center Hall  ชั้น G

 

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กล่าวว่า ผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จะได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษของงานลอยกระทงสไตล์ล้านนาใจกลางกรุงที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจมิรู้ลืมให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า ด้วยการขนโชว์ศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย งดงาม ผสานเสียงเพลงล้านนาสุดไพเราะ อาทิ การแสดงกลองสะบัดชัย ฟ้อนหางนกยูง ฟ้อนโกมคำ และรำหม้อบูรณะฆฏะ (ฟ้อนหม้อไหดอก) มาเซอร์ไพรส์เพื่อสร้างความตื่นตา ตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการภายในทุกโซนของศูนย์การค้าตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.00 น. โดยจะเปลี่ยนจุดโชว์การแสดงไปในแต่ละรอบทั่วศูนย์การค้า ไม่ว่าจะเป็นโซน Center Hall ชั้น G, บริเวณบันไดเลื่อนโซน C, โซน Craft Village ชั้น 6 และลาน Skywalk เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการได้รับชมการแสดงศิลปะล้านนาในระหว่างการช้อปปิ้งได้อย่างใกล้ชิด แถมตบท้ายด้วยกิมมิคสร้างรอยยิ้มให้นักท่องเที่ยวอีก 1 ต่อ ด้วยการแจกกระทงกะลาแสนสวยฟรี เพื่อเป็นของที่ระลึกสุดพิเศษ ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจและเรียกเสียงปรบมือจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการได้เป็นจำนวนมาก 

อีก 2 ไฮไลท์ที่ดึงความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการได้ไม่น้อยคือ การสาธิตทำกระทงดอกบัวสุดประณีตรูปแบบต่างๆ ให้ได้ชมกันแบบติดขอบเวที  โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และเวิร์คช้อปสอนตกแต่งกระทงกะลาด้วยดินปั้นลายไทยและดอกไม้สด ตั้งแต่เวลา 12.00 – 19.00 น. นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพที่ระลึกกับกระทงยักษ์และกำแพงโคมล้านนาหลากสีสันที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามส่องแสงสว่างไสวทั่วลาน Skywalk

 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Call Center 1285 เว็บไซต์ www.mbk-center.co.th และเฟซบุ๊ค www.facebook.com/mbkcenterth

อ.มัลลิการ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประเพณีไทยที่ดีงามของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พร้อมร่วมรำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ที่ได้ให้สายน้ำใสมาหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตให้ดำเนินไปด้วยความร่มเย็น ด้วยการมอบกระทงดอกไม้สด ซึ่งผลิตด้วยวัสดุธรรมชาติปลอดสาร อาทิ หยวกกล้วย ใบตอง และ ดอกไม้สดของไทยนานาพันธุ์ อาทิ มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้ไรย กล้วยไม้ ซึ่งปลูกจากร้าน และ จากสวนสาระพรรณ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม สำหรับลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ ร้าน อ.มัลลิการ์ เกษตร-นวมินทร์ และ เรือนมัลลิการ์ ทั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขา สุขุมวิท 22 และ สาขา คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป