อ.มัลลิการ์ ร่วมอนุรักษ์สายน้ำ สืบสานตำนานลอยกระทง มอบกระทงดอกไม้สดปลอดสาร

ประชาสัมพันธ์

อ.มัลลิการ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประเพณีไทยที่ดีงามของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พร้อมร่วมรำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ที่ได้ให้สายน้ำใสมาหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตให้ดำเนินไปด้วยความร่มเย็น ด้วยการมอบกระทงดอกไม้สด ซึ่งผลิตด้วยวัสดุธรรมชาติปลอดสาร อาทิ หยวกกล้วย ใบตอง และ ดอกไม้สดของไทยนานาพันธุ์ อาทิ มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้ไรย กล้วยไม้ ซึ่งปลูกจากร้าน และ จากสวนสาระพรรณ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม สำหรับลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ ร้าน อ.มัลลิการ์ เกษตร-นวมินทร์ และ เรือนมัลลิการ์ ทั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขา สุขุมวิท 22 และ สาขา คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป