เช็กพิกัดสถานที่ “ลอยกระทง” ปี’63 ทั่วไทย

Culture ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีลอยกระทง ถือว่าเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นมายาวนาน โดยจะเป็นคืนวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยวันลอยกระทง ปี 2563 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมในช่วงเวลานี้แม้จะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด -19 แต่ในหลายๆจังหวัดทั่วไทยยังคงมีจัดงานลอยกระทง 2563 เพื่อให้เราได้ออกไปร่วมกิจกรรม และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม

โดย “ประชาชาติธุรกิจ” ได้มีรวบรวมสถานที่ในการจัดงานของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศมาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เริ่มที่งานเทศกาลประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งปีนี้จะมีการจัดงานขึ้นบริเวณ อุทยาน ร.2 และวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง สำหรับงานเทศกาลประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมือง แม่กลอง ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ภายในงานผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับมหัศจรรย์สีสันแห่งสายน้ำ ตามครรลองวิถีพอเพียง ลอยกระทงกาบกล้วยอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของที่นี่ ซึ่งจะลอยกระทงกาบกล้วยกลางสายน้ำแม่กลองกว่า 200,000 ใบ พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดกระทง ประกวดเรือไฟ เรียนรู้การทำกระทงกาบกล้วยจากผู้รู้ผู้ชำนาญ

สถานที่จัดงาน : อุทยาน ร.2 และวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
วันจัดงาน : 31 ตุลาคม 2563

ต่อมาจังหวัดราชบุรี โดยจะมีการจัดประเพณีลอยกระทงเมืองโพธาราม ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งภายในงานผู้ที่เข้าจะพบกับการแข่งเรือยาวเมืองคนสวย การประกวดนางนพมาศ และการประกวดขบวนแห่สวยงาม

สถานที่จัดงาน : ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม
วันจัดงาน : 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

ด้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ได้มีการจัดงานงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2563 ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย อาทิ ขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงวิถีไทย การแสดงดอกไม้ไฟโบราณ การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงร่วมสมัย กิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม DIY และร้านค้าจำหน่ายอาหารและหัตถกรรม Premium crafts and food

ทั้งนี้เพื่อสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคเชิงวัฒนธรรมไทย ความเป็นอดีตที่รุ่งเรืองและความงดงามความเป็นไทย ในรูปแบบ new normal เชิญชวนแต่งกายผ้าไทยหรือชุดไทยเข้าร่วมงาน และจองเข้าร่วมงานล่วงหน้าทางแอพพลิเคชั่น Que Q

สถานที่จัดงาน : วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจัดงาน : 29-31 ตุลาคม 2563

งานนมัสการหลวงพ่อเพชร งานประเพณีลอยกระทง ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยและมีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานวันลอยกระทงขึ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ “วัดท่าหลวง” วัดงามคู่เมืองพิจิตรมาอย่างช้านาน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ใกล้ศาลากลางจังหวัด ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อเพชร” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยทองสำริด เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่มีอายุประมาณ 882 ปี ที่มีลักษณะงดงามและทรงพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ชาวพิจิตรให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง

สถานที่จัดงาน : วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
วันจัดงาน : 31 ตุลาคม 2563

งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือว่าเป็นอีก 1 จัดหวัดที่น่าสนใจในช่วงปลายฝนต้นหนาว สำหรับงานลอยกระทงของที่นี่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณ “วงเวียนศรีสุริโยทัย” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันจนคุ้นชินว่า “วงเวียนสระแก้ว” ตั้งอยู่บนถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี เป็นวงเวียนที่ถูกสร้างขึ้นในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองใหม่ลพบุรี โดยได้ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายเทียนตั้งอยู่บนพานขนาดใหญ่อย่างโดดเด่นและสวยงาม สำหรับงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งภายในงานจะมีขบวนแห่กระทงรอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่ การประกวดกระทงงานราตรีสโมสร “ย้อนยุคจอมพล ป.” การประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดเพาะกายชาย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษา และร่วมกิจกรรมลอยกระทง

สถานที่จัดงาน : วงเวียนศรีสุริโยทัย จังหวัดลพบุรี
วันจัดงาน : 31 ตุลาคม 2563

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในงานปีนี้จะจัดขึ้นที่สวนน้ำบุ่งตาหลัวและลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมภายในงานมีมากมายและหลากหลาย อาทิ ชมขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานฯการแสดงดนตรีของศิลปิน การประกวดกระทงสวยงาม การประกวดนางนพมาศ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สถานที่จัดงาน : สวนน้ำบุ่งตาหลัวและลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันจัดงาน : 31 ตุลาคม 2563

งานประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งภายในงานจะชมการประกวดรำวงสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป การรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จำนวน 5,000 คู่ ขบวนเสด็จอัญเชิญพระประทีป และขบวนแห่กระทงประทีป 12 เมืองร่วมสมัย และการแสดงแสง สี เสียง จากศิลปินคับคั่ง พร้อมร่วมกันลอย “กระทงกะลา” ณ บึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563

สถานที่จัดงาน บึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
วันจัดงาน : 30-31 ตุลาคม 2563

งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563 จังหวัดสุโขทัย เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เสมือนได้เดินทางย้อนเวลากลับสู่อดีต และเป็นประจำทุกปี ที่นี่จะจัดงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟอันเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัย โดยจะจัดขึ้นบริเวณ “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย” พื้นที่มรดกโลก ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กว่า 26 แห่ง สำหรับงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ผ่านรูปแบบงานที่ขรึม ขลัง และอลังการ อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองสุโขทัย ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การแสดง แสง เสียง “ตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์” กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ จำลองตลาดย้อนยุค การประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ การประกวดโคมชัก โคมแขวน การแสดงพลุตะไล และอื่น ๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดงาน : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วันจัดงาน : 23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

งานเทศกาลโคมแสนดวง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ที่ชาวลำพูนปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา “พระธาตุหริภุญชัย” ปูชนียสถานสำคัญที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างช้านาน และเพื่อถวายสักการะ “พระนางจามเทวี” ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน สำหรับงานเทศกาลโคมแสนดวง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ณ ลานอนุเสาวรีย์พระนางจามจุรี จะจัดขึ้นในวันที่ 29-31ตุลาคม 2563 ภายในงานคุณจะได้ตื่นตาตื่นใจกับโคมสวยงามที่ประดับประดานับแสนดวง พร้อมทั้งสามารถบูชาโคมเขียนข้อความอธิษฐานขอพร

สถานที่จัดงาน : ณ ลานอนุเสาวรีย์พระนางจามจุรี จังหวัดลำพูน
วันจัดงาน : 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

งานประเพณีเดือนยี่เป็ง เชียงใหม่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563 พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น กิจกรรมต๋ามผางประตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง รอบคูเมืองเชียงใหม่ การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง และการประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็ง การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา การประดับโคมไฟตกแต่งเมือง การประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน ในรูปแบบการตั้งแสดงรถกระทงใหญ่ เพื่อให้ท่านได้ชมความสวยงามตระการตาอย่างจุใจ ใกล้ชิด ทั้งหมด 7 จุด ได้แก่ ลานประตูท่าแพ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูช้างเผือกประตูสวนดอก แยกสมเพชร ประตูเชียงใหม่ หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

สถานที่จัดงาน : อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจัดงาน : 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์