2 งานช่างปั้นเถ้าแก่ใหม่

The Project

 

 

“เสริมเขี้ยว สร้างความต่าง”

2 งานช่างปั้นเถ้าแก่ใหม่

“ กรอบรูปไม้สองชั้น – การพิมพ์ซิลค์สกรีนเพื่อการเปิดร้าน”

               

จากนี้ไปอีกเพียงสามปี ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน  ซึ่งเชื่อว่าการค้าการขายจะขยายตัวขึ้นอย่างน้อย 25% แต่การแข่งขันก็จะรุนแรงตามไปด้วย การเสริมศักยภาพด้านบุคลากร และโนฮาวต่างๆ จึงสำคัญมาก

                การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านงานอาชีพต่างๆ ก็ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพให้กับคนที่มีงานทำอยู่แล้ว หรือคนที่ว่างงานกำลังจะมองหาอาชีพ

                มติชนอคาเดมี ขานรับนโยบายสร้างแรงงานคุณภาพ ด้วยการจัดหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการงานช่าง  2 หลักสูตรฮิต กรอบรูปไม้สองชั้น – การพิมพ์ซิลค์สกรีนเพื่อการเปิดร้าน ดึงวิทยากรอาชีพมาร่วมถ่ายทอดเทคนิก แนะนำเคล็ดลับ และสูตรความสำเร็จในอาชีพแบบไม่มีปิดบัง

alt

                อ.ณรงชัย ศรีสมบูรณ์ อดีตพนักงาศิลป์หนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อไปดำเนินอาชีพอิสระ โดยนำพื้นฐานความรู้ด้านงานศิลปะไปต่อยอดประกอบธุรกิจเปิดร้านถังสี ดำเนินงานด้านการพิมพ์ซิลค์สกรีนทุกรูปแบบมากว่าสิบปีแล้ว เล็งเห็นว่าตลาดงานพิมพ์เป็นตลาดใหญ่ที่ยังสามารถเปิดรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา  เพียงแต่ต้องรู้จักปรับตัว ศึกษาความต้องการของลูกค้า และสร้างความแตกต่างทิ้งหนีคู่แข่งอยู่เสมอ

                สำหรับหลักสูตรการพิมพ์ซิลค์สกรีนเพื่อการเปิดร้าน ที่จะมาสอนที่มติชนอคาเดมี ถือเป็นหลักสูตรการพิพม์เบื้องต้นที่สามารถประกอบอาชีพรับงานสกรีนได้จริง  เริ่มตั้งแต่การอธิบายกันเลยว่าการพิมพ์ซิลค์สกรีนว่าคืออะไร ใช้วัสดุอะไรบ้าง มีขั้นตอนการทำอย่างไร จากนั้นก็จะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติทั้งในส่วนของการทำบล็อกพิมพ์และการพิพม์ภาพลงบนผ้าหรือเสื้อยืดด้วยฝีมือตัวเอง จากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงการเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าของร้านในอนาคตด้วย

                เมื่อได้เรียนรู้พื้นฐานด้านการพิมพ์แล้ว ผู้เรียนควรมีการต่อยอดฝึกฝน หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

alt

                อีกท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และตัดสินใจที่จะมอบความรู้ให้เป็นที่เผยแพร่ในวงกว้างก็คือ ร.ต.ต.สมจิตร ศรีสุวรรณ์ ซึ่งผันตัวเองจากการเป็นข้าราชการตำรวจที่มั่นคง มาประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการถ่ายภาพ และการทำกรอบรูป ซึ่งดำเนินธุรกิจมาแล้วเกือบยี่สิบปี ก็อยากจะนำประสบการณ์ความรู้มอบให้กับผู้ที่สนใจมองหาอาชีพใหม่ หรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้

                เพราะตราบใดที่คนทั่วๆ ไป ยังสนุกกับกิจกรรมกรรมถ่ายภาพ ก็เชื่อว่าธุรกิจที่ต่อยอดในการเสริมแต่งเก็บรักษาภาพถ่ายก็จะเติบโตตามไปด้วยเช่นกัน

                สำหรับหลักสูตรที่ ร.ต.ต.สมจิตรจะนำมาถ่ายทอดให้กับทางมติชนอคาเดมีคือหลักสูตรกรอบรูปไม้และการเปิดร้าน ซึ่งจะสอนทั้งภาคทฤษฏีเกี่ยวกับภารรวมของอาชีพ โอกาสทางการตลาด การคิดราคาต้นทุน  รวมถึงแหล่งเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำ และภาคปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือทำกรอบรูปไม้ผลงานตัวเอง เปิดเผยเทคนิกการทำกรอบรูปชั้นเดียว และกรอบรูปสองชั้น

 

การจะประกอบธุรกิจต้องมีองค์ประกอบสนับสนุนหลายอย่าง ไม่เพียงการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพเท่านั้น จะต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดมาสนับสนุนและเป็นเครื่องมือต่อกรกับคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกันด้วย

ดังนั้น ในหลักสูตรนี้ ทางร.ต.ต.สมจิตร จึงเสริมเขี้ยวเล็บให้ผู้มาเรียนเพิ่มเติม ในส่วนของ เทคนิกการบริการลูกค้า ทั้งรายใหม่และรายเก่า เพิ่มเติมให้ด้วย

ทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นเสมอ เมื่อเริ่มแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ว่าคุณหรือใครก็มีสิทธิเป็นเถ้าแก่ใหม่ได้ไม่ไกลเกินฝัน