ทัวร์ “อำนาจ ราชบัลลังก์ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ” จ.สุพรรณบุรี

The Project

 

ทัวร์ อำนาจ ราชบัลลังก์ ราชวงศ์สุพรรณภูมิจ.สุพรรณบุรี                                                           วันเสาร์ 22 มีนาคม 2557

วิทยากร: รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์                                                                                                     ราคา 3,500 บาท

วันเสาร์ที่  22 มีนาคม 2557

06.30 น.

ลงทะเบียน รับของที่ระลึก และรับประทานอาหารเช้าที่มติชนอคาเดมี

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ดินแดนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี

09.00 น.

เข้าชมแนวกำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อรู้จักและทำความเข้าใจผังเมืองสุพรรณฯ ที่มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ฟังเรื่องราวยุทธศาสตร์การรบของกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิที่มีลักษณะพิเศษแปลกแตกต่างไปจากราชวงศ์อื่น  ซักถามเรื่องการขึ้นมามีอำนาจเหนือราชบัลลังก์อยุธยาของกษัตริย์ในวงศ์สุพรรณภูมิ

09.30 น.

ออกเดินทางสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

09.40 น.

 ถึง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ “วัดพระธาตุ” ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณฯ มาแต่โบราณและยังเป็นวัดที่กษัตริย์ทรงสร้างมานานไม่น้อยกว่า 600 ปี ฟังเรื่องราวของพระกรุแตกที่วัดพระธาตุสุพรรณรวมถึงหลักฐานจารึกลานทอง แล้วร่วมกันค้นหาคำตอบว่าพระปรางค์แห่งนี้มีเจดีย์เก่าแก่ล้อมรอบอยู่ 20-30 องค์ จริงหรือไม่? ในจารึกว่า “พ่อสร้าง-ลูกซ่อม” หมายถึงอะไร?และมหาธาตุสำคัญต่อวิถีชีวิตคนในดินแดนสุวรรณภูมิอย่างไร

10.30 น.

ออกเดินทางสู่ วัดหน่อพุทธางกูร

10.40 น.

ถึง วัดหน่อพุทธางกูร ชาวบ้านเรียก “วัดหน่อ” ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนัง เรียกได้ว่าเป็นฝีมือช่างเขียนนานาชาติ ทั้งชาวลาว-ญวน-พวน-จีนร่วมกันเขียนภาพชาดกพระธาตุจุฬามณีและภาพเทพชุมนุมในแบบที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้งยังมีจารึกที่ผู้เขียนจงใจเขียนซ่อนไว้เป็นหลักฐานบอกเรื่องราวมากมาย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ที่ร้านริมคลองเฮ้าส์

13.00 น.

ออกเดินทางสู่ ตลาดเก้าห้อง

13.10 น.

ถึง ตลาดเก้าห้อง อ.บางปลาม้าจ.สุพรรณบุรี เป็นตลาดเก่าริมแม่น้ำสุพรรณบุรี สถานที่ค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าของชุมชนไทย-จีนมากว่า 100 ปี ที่นี่เป็นแหล่งรวมของกินและขนมโบราณ รวมทั้งมีหอดูโจรอันขึ้นชื่อที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในท้องถิ่นเพื่อรักษาความปลอดภัย

13.40 น.

ออกเดินทางสู่ วัดพระรูป

14.00 น.

ถึง วัดพระรูป อายุเก่าแก่เช่นเดียวกับพระมหาธาตุและวัดป่าเลไลยก์ชมเจดีย์ศิลปะ “ก่อนอยุธยา” ที่มีลักษณะทรวดทรงแปลกตา ฐานสี่เหลี่ยม องค์เจดีย์แปดเหลี่ยม สูงขึ้นไปพระสถูปรูประฆังเล็กคว่ำ เหนือขึ้นไปมีบัลลังก์และปล้องไฉน จากนั้นเข้าชมและสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีพระพักตร์รูปไข่ กลมยาวคล้ายผลมะตูม งดงามที่สุดในเมืองสุพรรณ สุดท้ายชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่หาค่ามิได้คือ พระพุทธบาทไม้ที่มีอยู่ชิ้นเดียวในโลก

15.00 น.

ออกเดินทางสู่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

15.10 น.

ถึงวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่รัชกาลที่ 4 และ 5 เคยทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล เข้าสักการะหลวงพ่อโตที่เก่าแก่และมีขนาดสูงใหญ่ เพียงนิ้วพระหัตถ์แต่ละนิ้วก็สูงกว่าคนธรรมดาเสียอีก

15.40 น.

ออกเดินทางซื้อของฝากที่ร้านเอกชัย

16.30 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

19.00 น.

ถึง มติชนอคาเดมี ด้วยความประทับใจ