ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับหนังสือ ครั้งที่ 3

The Project

คุณคือผู้โชคดี

ที่ตอบคำถามได้ว่า

เมืองโบราณซับจำปา อยู่ที่จังหวัดใด ?

คำตอบที่ถูกต้องคือ ลพบุรี

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ

20 ร้านกินกันโรค คือ

 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนัฎกนก  ทรัพย์สอาด กรุงเทพฯ 

ทางทีมงานจะจัดส่งหนังสือให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้นะค่ะ