ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับหนังสือ ครั้งที่ 7

The Project

คุณคือผู้โชคดี

ที่ตอบคำถามได้ว่า

พียงตอบคำถามว่า
สวนลอยบาบิโลน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตั้งอยู่ที่ประเทศอะไร

 

          

คำตอบที่ถูกต้องคือ

ประเทศอิรัก

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ

หนุ่มเหน้าสาวสวย ของ ณงค์ จันทร์เรือง

 

ต้องขอแสดงความยินดีกับ คุณอัญชัญ คันธะวิชัย   กรุงเทพฯ

ทางทีมงานจะจัดส่งหนังสือให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้นะค่ะ