บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ปักธงครึ่งปีหลังมุ่งแตกไลน์สินค้าพร้อมทานเพื่อสุขภาพ (Ready to Eat)  พร้อมเปิดตัวเมนูใหม่ “มันฝรั่งอบเนย” ภายใต้แบรนด์ KC ดันยอดขายในประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดธุรกิจอาหารและกลุ่มคนรักสุขภาพ เดินหน้าชิงส่วนแบ่งตลาด มุ่งขยายฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่ รับเทรนด์ที่เน้นประโยชน์ต่อสุขภาพและให้คุณค่าทางโภชนาการ

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเร่งเดินหน้ากลยุทธ์ธุรกิจ ตอบรับเทรนด์อาหารแห่งอนาคต โชว์ศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มีสินค้าครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มความหลากหลากหลายของสินค้าพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ “KC” เอาใจกลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่ และตอบโจทย์กระแสผู้บริโภคที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

สำหรับในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ที่ผ่านมาบริษัทได้ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL พันธมิตรทางธุรกิจในประเทศ เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาสินค้าพร้อมทาน เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดร่วมกัน และได้เปิดตัว “มันฝรั่งอบเนย” สินค้าน้องใหม่ โดยมีวัตถุหลักจากมันฝรั่งคุณภาพดีที่ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ผสมผสานเนยและออริกาโน่ เพิ่มความหอม โดยเป็นสินพร้อมรับประทานที่ตรงกับกลุ่มคนรุ่นใหม่รสชาติดี สามารถเลือกซื้อได้อย่างสะดวก และอิ่มอร่อยได้ในถ้วยเดียว โดยวางจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ตั้งแต่ 2 มิถุนายน2565 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลักดันสินค้าพร้อมทาน ให้มียอดขายเติบโต จากแนวโน้มตลาดรวมในปีนี้ขยับตัวเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงวิจัยพัฒนา (R&D) คุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2564 (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2021) ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ให้แก่ นายองอาจ  กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC”        

รางวัล PM Award จัดขึ้น โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่ารวม ทั้งเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักเข้าประเทศ โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award เป็นครั้งที่ 3 โดยในปี 2554 และปี 2562 ได้รับรางวัล ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) และในปีนี้ ได้รับรางวัล แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าของไทย ภายใต้ตราสินค้าตนเองที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ที่สามารถทำให้สินค้าแบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของบริษัท และเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงตัวตนและสิ่งที่บริษัทมุ่งมั่นทำมาโดยตลอด ซึ่งผลักดันให้ภาคธุรกิจทั้งภูมิภาคตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าแบรนด์สินค้า เพื่อความยั่งยืนในระยะยาวและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในประเทศ

นอกจากนี้ SUN ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานการในระดับสากล ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างความภูมิใจให้กับพนักงานที่ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร จนทำให้เป็นที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับประเทศ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการส่งออกสินค้าของไทย ให้ขยายตัวทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ สู่การขับเคลื่อนการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะให้บริการทางวิชาการกับบริษัท โดยสนับสนุนนักวิจัยและนักวิชาการในสังกัด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบการทำการเกษตรสมัยใหม่ ฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรการทำเกษตรอินทรีย์ และการปลูกพืชมูลค่าสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มุ่งสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

ด้าน ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า ม.แม่โจ้ และ SUN เห็นชอบตรงกันถึงประโยชน์ ของการร่วมมือทางวิชาการ เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเกษตร และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการเพาะปลูกพืชมูลค่าสูง เช่น พืชสมุนไพร กัญชง และกระท่อม การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ มีนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่บริษัทในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง และช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาการเกษตรอื่น ๆ ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วม Kick off โครงการร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการศึกษาสารพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของกัญชง เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอาหาร โดยครอบคลุมถึงการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการนำมาต่อยอดสู่ผลิตสินค้าต่างๆ ของบริษัทในอนาคต ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ ในการนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้จริง รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรต่อไป

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ประกาศจับมือวิสาหกิจ เซ็น MOU ครึ่งหลังปี 2564 เตรียมลุยพัฒนาการทำการเกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร และการปลูกพืชมูลค่าสูง อาทิ สมุนไพร กัญชง กัญชา เป็นต้น พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด เชื่อมั่นว่าสัดส่วนรายได้ปี 2564 พุ่งตามเป้าหมาย

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลงานครึ่งหลังปี 2564 ไปในทิศทางดี โดยคาดว่าบริษัทจะมีรายได้จากการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นสินค้าพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อเพิ่มอีกหลายไอเทม ได้แก่ ซุปข้าวโพด มันส้มญี่ปุ่นเผา และข้าวต้มมัด ซึ่งมาเสริมสร้างการเติบโตร่วมกับธุรกิจหลักสินค้าข้าวโพดหวานได้เป็นอย่างดี ประกอบกับโครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมทาน  (Mini Factory) ที่ใกล้แล้วเสร็จและพร้อมเดินหน้าผลิตสินค้าได้ในเดือนมิถุนายนนี้ ก็จะเข้ามาช่วยผลักดันให้ธุรกิจให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตลำไยแพะประทาน โดยมี นายอุ่นเรือน คำภิโล ประธานวิสาหกิจ เป็นผู้แทนกลุ่ม ในการลงนามครั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจจะให้ความร่วมมือในการปลูกพืชมูลค่าสูง อาทิ สมุนไพร กัญชง และกัญชา โดย บริษัทจะสนับสนุนพื้นที่ปลูก ในพื้นที่ไร่ตะวันหวาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และการอบรมให้ความรู้ ซึ่งได้ทาบทาม นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ มาถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับสู่การเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ

ความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถช่วยต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่ง  ในการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” ลุยแผนธุรกิจปี 2564 ขยายอาณาจักรธุรกิจ “พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง-พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด” เพิ่มโอกาสในการทำกำไร

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า SUN ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” มุ่งมั่นที่จะ “เป็นผู้นำอาหารหล่อเลี้ยงชาวโลก อย่างทั่วถึงด้วยคุณธรรม” ได้เล็งต่อยอดธุรกิจ หลังจากกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้สามารถใช้กัญชาและกัญชง ในการผลิตอาหารได้ นั้น บริษัทจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาคเหนือ เพื่อศึกษาวิจัยพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง หรือพืชที่มีมาตรการควบคุมด้านกฎหมาย ได้แก่ กัญชง กัญชา ทั้งนี้บริษัทอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุญาตกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และรอความชัดเจนทางด้านกฎหมาย ต่าง ๆ และได้ผสานความร่วมมือทางวิสาหกิจชุมชุน เตรียมความพร้อมกับเกษตรกรในเครือข่าย และตัวแทนเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (contact farming) มาปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูงดังกล่าว นำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ในการปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูง ให้กับเกษตรกรในเครือข่าย โดยบริษัทจะรับซื้อ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้มีแนวทางในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods) และอาหารผู้สูงอายุ (Future Foods) ตอบโจทย์พฤติกรรมยุคใหม่ อาหารเพื่อสุขภาพที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ภาพรวมธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การศึกษาวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจาก พืชตระกูลธัญพืช พืชสมุนไพร กัญชง กัญชา หรือสารสกัดซีบีดีจากส่วนต่าง ๆ อยู่ในขั้นตอนที่ต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งอาหาร อาหารเสริม เวชสำอาง และสินค้าต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บริโภค ในประเทศและต่างประเทศ โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการปลูกและการแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรการการควบคุมของกฎหมาย

ไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการขับเคลื่อนบริษัทธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยยังคงเดินหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากพืชเกษตร โดยเฉพาะเศษวัสดุจากข้าวโพดหวานหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเพิ่มโอกาสขยายตัวของธุรกิจอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น SUN 2564 อนุมัติจ่ายปันผล 2 :1 พร้อมจ่อย้ายเข้า SET

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ KC ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ณ ห้องประชุม สำนักงานบริษัท จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ภายใต้มาตรการเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัดโดยมี นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และในส่วนกรรมการบางท่านที่อยู่กรุงเทพฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ โดยพร้อมเพรียงกัน 

นายองอาจ  กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.ซันสวีท (SUN) เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 215 ล้านหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมได้ 1 หุ้นปันผล หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 107.5 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนเงิน 21.5 ล้านบาท รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 129 ล้านบาท หากคิดรวมเทียบเป็นเงินปันผลครั้งนี้จะเทียบเท่าการจ่ายปันผลที่ 0.30 บาทต่อหุ้น

โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน Non BOI ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

และนอกจากนี้ นายองอาจ ยังเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ย้ายหลักทรัพย์ SUN จาก mai เข้าซื้อขาย SET ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SUN ร่วมกับ UAC สตาร์ทธุรกิจพลังงานสะอาด ต่อยอดการเติบโต

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) (SUN) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (UAC Energy) พร้อมเดินหน้า โครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN กล่าวว่า บริษัทได้คำนึงถึงการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด จึงขยายความร่วมมือกับ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผลักดันโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากพืชเกษตร แปรรูปเป็นพลังงานสะอาด (Green Energy) โดยนำร่องโครงการการผลิตแก๊สชีวภาพ (Biogas Plants) ภายในโรงงาน SUN เชียงใหม่ และได้

ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอ.เอส.บี ทีม เซอร์วิส จำกัด บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอส. เวลเดอร์ แอนด์ ซัพพลาย ในการก่อสร้างและวางระบบโรงงานพลังงาน (Biogas Plants) คาดว่าระบบจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทาง UAC ที่ได้เป็นที่ปรึกษาโครงการและร่วมมือกันในโครงการนี้ ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ดีต่อเกษตรกร สังคม ชุมชน ภาครัฐ และธุรกิจของทั้งสองบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ด้านนายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร UAC กล่าวว่า UAC ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานมากกว่า 26 ปี โดยไม่หยุดนิ่งในการมองหานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ ซึ่งมองว่าการทำพลังงานทดแทน สิ่งสำคัญคือการเกษตร และ SUN เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการส่งเสริมเกษตรกรอย่างยั่งยืน จึงเห็นพ้องในการร่วมมือศึกษาโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด กับ SUN ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตร เชื่อมต่อกับธุรกิจพลังงานสะอาด ที่สามารถตอบโจทย์แนวทาง Green Energy สร้างสมดุลในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนต่อไป

SUN จับมือ PACIFIC SEEDS ร่วมพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน สร้างความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) (SUN) และ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด (PACIFIC SEEDS) ร่วมบันทึกความร่วมมือพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน กระชับความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ต่อยอดสู่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานคุณภาพสายพันธุ์ เอส-1 ภายใต้ตราสินค้าตะวันหวาน  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ในปี 2564 เป็นมิติใหม่ของวงการธุรกิจ ที่ได้ร่วมมือในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีศักยภาพสูง กับ PACIFIC SEEDS ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพด ด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า โดยทาง PACIFIC SEEDS จะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานคุณภาพสายพันธุ์ เอส-1ส่งให้ SUN จัดจำหน่ายในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าตะวันหวาน ถือเป็นส่วนหนึ่งเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ SUN เพิ่มคุณภาพสินค้า และยกระดับอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตยิ่งขึ้น

ด้านนายพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด กล่าวว่า PACIFIC SEEDS เป็นบริษัทในเครือของ แอดแวนต้า (ADVANTA) มีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก การลงนามสัญญาร่วมกับ SUN ในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ทั้งสองบริษัท ได้บรรลุความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจข้าวโพดหวานอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยภาพรวมของธุรกิจและเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวาน และเป็นการสร้างความมั่นคงด้านเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืนต่อไป

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า “KC” เปิดเผยว่าบอร์ดมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล เป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 215 ล้านหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมได้ 1 หุ้นปันผล หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 107.5 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนเงิน 21.5 ล้านบาท รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 129 ล้านบาท หากคิดรวมเทียบเป็นเงินปันผลครั้งนี้จะเทียบเท่าการจ่ายปันผลที่ 0.30 บาทต่อหุ้น

โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน Non BOI ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท  XD 27 เม.ย. และจ่ายปันผลในวันที่ 14 พ.ค.

การจ่ายปันผลเป็นหุ้น ถือเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งหุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน เป็นหุ้นสามัญที่มีราคาพาร์ 0.50 บาท เข้าพอร์ตในจำนวนเพิ่มขึ้น และสามารถนำหุ้นปันผลดังกล่าวซื้อขายตามราคาตลาดเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดก็ได้เช่นกัน

สำหรับแนวทางดำเนินธุรกิจในปี 2564 บริษัทเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาโครงการตามแผนที่วางไว้ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to eat) ในแบบ Mini Factory ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนเมษายนนี้ ส่วนโครงการการขยายพื้นที่ปลูกวัตถุดิบไร่ตะวันหวาน (1,007 ไร่) ช่วยรองรับวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ และกำหนดทิศทางการจัดส่งวัตถุดิบได้เป็นอย่างดีในช่วง Low Season ประกอบกับระยะทางจากไร่ตะวันหวาน ไปโรงงานงานมีระยะทางเพียง 10-15 กิโลเมตร ซึ่งไม่ไกลมาก วัตถุดิบยังคงความสดใหม่หลังจากออกแปลงเพาะปลูก พร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิต

ด้านโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษัทมีแนวทางในการศึกษาการเกษตรพืชผักผลไม้ที่มีมูลค่า และมีศักยภาพการเติบโตสูงเพื่อขยายช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคต มุ่งสู่การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ (Future Food) และสินค้าพร้อมปรุง (Ready to cook) โดยจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่เกื้อหนุนการดำเนินธุรกิจบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

“SUN” เสริมแกร่งสร้าง Mini Factory คาดยอดขายในประเทศเพิ่ม 30%

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN รุกเดินหน้าก่อสร้างโครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมทาน เพื่อยกระดับทั้งด้านคุณภาพและปริมาณการผลิตสินค้าพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดแนวโน้มยอดขายในประเทศจะเติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30%

โครงการมีระยะเวลาก่อสร้าง 4 เดือน พร้อมเดินเครื่องผลิตสินค้าในไตรมาส 2/2564 โดยอาคารมีขนาด 1,440 ตารางเมตร เพื่อรองรับการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามระบบคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้มีการผลิตสินค้าพร้อมรับประทาน ประกอบด้วย ข้าวโพดหวาน มันหวานญี่ปุ่นเผา มันม่วงญี่ปุ่นเผา ถั่วลายเสือ และธัญพืช อยู่ที่ 50,000 ชิ้นต่อวัน หลังจากโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้มีกำลังการผลิตสินค้าพร้อมรับประทานสูงถึง 100,000 ชิ้นต่อวัน ในปี 2564 บริษัทจึงมีความพร้อมแตกไลน์สินค้าใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น และตอบสนองความต้องการสินค้าพร้อมทานจากลูกค้าที่มีปริมาณสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

โครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมทาน (Ready to Eat) ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชผลทางการเกษตร โดยนำมาผลิตเป็นสินค้าพร้อมทานเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ KC ที่หลากหลายมากกว่าเดิม คาดว่าในระยะ 3-5 ปี บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จะมียอดขายสินค้าพร้อมทานประมาณ 500-1,000 ล้านบาทต่อปี

สำหรับโครงสร้างอาคารมีการออกแบบให้เป็น “Smart Building” การออกแบบวางตามหลักของประโยชน์การใช้สอยและตอบโจทย์ในยุคปัจจุบัน ที่เน้นการประหยัดพลังงานและมีความยืดหยุ่นในการผลิตสูง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ บริษัท พี.ซี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท ทริปเปิล พี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาดูแลงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ คาดโครงการจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเวลาที่กำหนด