“SUN” เสริมแกร่งสร้าง Mini Factory คาดยอดขายในประเทศเพิ่ม 30%

Business ธุรกิจ

“SUN” เสริมแกร่งสร้าง Mini Factory คาดยอดขายในประเทศเพิ่ม 30%

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN รุกเดินหน้าก่อสร้างโครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมทาน เพื่อยกระดับทั้งด้านคุณภาพและปริมาณการผลิตสินค้าพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดแนวโน้มยอดขายในประเทศจะเติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30%

โครงการมีระยะเวลาก่อสร้าง 4 เดือน พร้อมเดินเครื่องผลิตสินค้าในไตรมาส 2/2564 โดยอาคารมีขนาด 1,440 ตารางเมตร เพื่อรองรับการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามระบบคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้มีการผลิตสินค้าพร้อมรับประทาน ประกอบด้วย ข้าวโพดหวาน มันหวานญี่ปุ่นเผา มันม่วงญี่ปุ่นเผา ถั่วลายเสือ และธัญพืช อยู่ที่ 50,000 ชิ้นต่อวัน หลังจากโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้มีกำลังการผลิตสินค้าพร้อมรับประทานสูงถึง 100,000 ชิ้นต่อวัน ในปี 2564 บริษัทจึงมีความพร้อมแตกไลน์สินค้าใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น และตอบสนองความต้องการสินค้าพร้อมทานจากลูกค้าที่มีปริมาณสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

โครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมทาน (Ready to Eat) ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชผลทางการเกษตร โดยนำมาผลิตเป็นสินค้าพร้อมทานเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ KC ที่หลากหลายมากกว่าเดิม คาดว่าในระยะ 3-5 ปี บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จะมียอดขายสินค้าพร้อมทานประมาณ 500-1,000 ล้านบาทต่อปี

สำหรับโครงสร้างอาคารมีการออกแบบให้เป็น “Smart Building” การออกแบบวางตามหลักของประโยชน์การใช้สอยและตอบโจทย์ในยุคปัจจุบัน ที่เน้นการประหยัดพลังงานและมีความยืดหยุ่นในการผลิตสูง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ บริษัท พี.ซี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท ทริปเปิล พี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาดูแลงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ คาดโครงการจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเวลาที่กำหนด