SUN มอบ "ข้าวโพดหวานพร้อมทานตราKC" สู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ที่ต้องเฝ้าระวังกักตัวเป็นจำนวนมาก สิ่งของสำหรับอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอาหารพร้อมรับประทานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยเหลือในสถาณการณ์ดังกล่าว

ล่าสุด บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องพร้อมรับประทาน ตราKC เพื่อสนับสนุนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19 และช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน พ่อค้าแม่ค้า และลูกจ้างรายวัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสรอบใหม่นี้ สอดคล้องกับนโยบายของ SUN ที่มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการส่งมอบอาหารปลอดภัยสู้ผู้บริโภค และเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นว่า SUN พร้อมเป็นกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดการประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน และหารือแนวทางกำจัดวัชพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร

          สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป โดย นายองอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน จัดการประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ ฮับ จังหวัดเชียงใหม่

          โดยได้ร่วมกันพิจารณา รายงานสถานการณ์วัตถุดิบข้าวโพดหวาน ด้านปริมาณการผลิตและพื้นที่เพาะปลูก สถานการณ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ราคาวัตถุดิบและการส่งออกสินค้าข้าวโพดหวานปี 2562 รวมถึงหารือเกี่ยวกับโครงการกลยุทธ์กำจัดวัชพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยมีคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย

          นายองอาจ กิตติคุณชัย เปิดเผยว่า สถานการณ์วัตถุดิบข้าวโพดหวานมีปริมาณลดลง ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ภัยแล้ง การระบาดของหนอนกระทู้ลายจุด ซึ่งทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 80% รวมถึงข่าวสารการระบาดของตั๊กแตนทะเลทรายในต่างประเทศ การกำจัดวัชพืชถูกจำกัดด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนทางการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่จึงยังมีความมีความจำเป็นในการใช้สารเคมีในการควบคุมวัชพืช และด้วยความตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสารตกค้างจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยจัดโครงการกลยุทธ์กำจัดวัชพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งมีระยะเวลาโครงการ 1ปี

          ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การทดลองตามโครงการดังกล่าว จะเป็นการนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ร่วมกับสารสกัดจากพืช ในการกำจัดวัชพืชแทนสารเคมี เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางด้านการเกษตรในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการทำเกษตรปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การวิจัยต่อยอดสู่การสังเคราะห์อนุภาคนาโนที่สามารถทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชในแปลงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป         

          ในส่วนของงาน 2nd International Sweet Corn Conference 2020 ซึ่งสมาคมฯ มีกำหนดจัดงานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นเวทีสื่อกลางให้ผู้ผลิต นักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าวโพดหวานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงร่วมกันวางแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางสมาคมฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ที่เข้าร่วมงาน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงได้เลื่อนการจัดงานดังกล่าวไปก่อน โดยสมาคมฯจะแจ้งกำหนดการจัดงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

          ทั้งนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบน้ำเพื่อการเกษตร ต้นทุนการผลิตของเกษตกร รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเกษตร เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน นายองอาจ กล่าวทิ้งท้าย

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า “KC” เปิดโต๊ะแถลงข่าวถึงผลประกอบการก่อนสิ้นปีหมูเข้าสู่ปีหนู พ.ศ.2563   นำโดย “องอาจ กิตติคุณชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUN และ “บุญชัย โชควัฒนา” ประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศสินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ภายใต้เครื่องหมายการค้า KC

ทั้งนี้ บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในประเทศไทย ที่มีระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย และมีเครือข่ายกว้างขวาง ซึ่งมีการการกระจายสินค้า กว่า 600 รายการ ภายใต้ 90 แบรนด์  การลงนามทำสัญญาร่วมกันครั้งนี้ ทางสหพัฒนฯ จะเข้ามาร่วมวางรูปแบบการทำตลาดและขยายฐานการค้าในประเทศให้แก่ซันสวีท ซึ่งจะจำหน่ายสินค้าใน Modern Trade, Super Market, ร้านค้าขายส่ง-ปลีก โ ดยทั้งสองบริษัทฯ จะร่วมพิจารณาจัดจำหน่ายสินค้าตามความเหมาะสม

“ปริญญา สิทธิดำรง” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สหพัฒนฯ เข้ามาทำงานกับซันสวีท ในลักษณะของ Business partner ซึ่งจะร่วมทำกลยุทธ์ในการนำสินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ตรา KC เปิดตลาดในประเทศไทย

โดยขยายส่วนแบ่งตลาดจากการสร้างการรับรู้ในประโยชน์ของสินค้า จูงใจผู้บริโภคให้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะมีการวางแผนการจำหน่ายในร้านค้าทั้ง Modern Trade และ Traditional Trade ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

ด้าน “วณิชชา ณ ลำปาง” ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าข้าวโพดหวานกระป๋อง ตราเคซี (KC) ได้อย่างครอบคลุม และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพ ที่ใส่ใจถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี และไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สินค้าของเรายังมีจุดเด่นในด้านการรักษาความสดใหม่ของวัตถุดิบ ซึ่งจะนำเข้าสู่กระบวนการผลิตภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเก็บเกี่ยว เพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ อีกทั้งสินค้าสามารถเปิดพร้อมทาน หรือนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดอีกด้วย

นับว่าเป็นโอกาสดีที่ของบริษัทฯ ที่ได้ร่วมงานกับสหพัฒนฯ ซึ่งทีมสหพัฒนฯมีศักยภาพและประสบการณ์ ในการเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการในการกระจายสินค้า ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องไปทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกในเข้าถึงสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแก่ผู้บริโภคในไทยมากยิ่งขึ้น

ซันสวีทชี้ข้าวโพดหวานแปรรูปภายใต้ตราสินค้า “KC” เติบโตขึ้นทั้งในและต่างประเทศ บุกหนักตลาดเกาหลี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง ปรับดีไซน์แพคเกจจิ้งใหม่ พร้อมส่งมะพร้าวน้ำหอมทั้งลูกจำหน่ายในร้าน GS25 ด้านตลาดในประเทศวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven จ่อส่งเพิ่มที่ Big C บางจาก และ จิฟฟี่ เร็วๆ นี้

ในงาน “mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5” ภายใต้ธีม 3S: SMEs SE Startup พัฒนา ก้าวหน้า สร้างสรรค์ วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย CEO และนายวีระ นพวัฒนากร CFO ได้ร่วมออกบูธและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักลงทุนถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัท ที่ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


นายองอาจ กิตติคุณชัย ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนว่า บริษัท มีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่ง ทุกวันนี้คนเมืองต่างก็มีไลฟ์สไตล์เน้นความสะดวก ซึ่ง SUN ได้บุกตลาดเกาหลีด้วยการส่งข้าวโพดหวานปิ้งบรรจุถุงสุญญากาศดีไซน์ใหม่ทันสมัย เพิ่มความสะดวกสบายในการบริโภคของลูกค้า อีกทั้งเอาใจลูกค้าด้วยมะพร้าวน้ำหอมทั้งลูกบรรจุถุงสุญญากาศพร้อมรับประทานที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยวางจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ GS25 ในประเทศเกาหลีใต้ และยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ มันหวานบรรจุถุงสุญญากาศซึ่งเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย


ขณะที่ลูกค้าในไทยที่รักสุขภาพ และ ชื่นชอบรับประทานข้าวโพดหวาน บรรจุถุงสุญญากาศพร้อมรับประทาน ทั้งแบบต้มและปิ้ง สามารถหาซื้อ ได้ ที่ 7-Eleven และยังเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เร็วๆนี้ที่ Big C บางจาก และ จิฟฟี่