Culture ศิลปวัฒนธรรม

ความลับหลังกำแพงศิลา บันทายฉมาร์-สมโบร์ไพรกุก-เสียมราฐ

ก้อนศิลาหินทรายที่ถูกแกะสลักเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ บอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านกาลเวลามานานกว่า 1,000 ปี ใบหน้าปริศนาสลักไว้บนยอดปราสาทหลายแห่งในพื้นที่ก...

ฉัตรแก้วร่มเกล้าชาวไทย (7) นักศึกษาวิชาทหาร

ช่วงระยะเวลาที่ทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยการทหาร ที่ดันทรูน นครแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งนอกจากวิชาการทหารแล้ว นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนวิชาสำคั...

ทำความรู้จัก อัตลักษณ์เครื่องเงิน 5 ภาค

ปัจจุบันเครื่องประดับเงินอาจจะถูกมองว่าใส่แล้วเชย ไม่ทันสมัย หรืออาจจะซื้อมาในราคาสูง แต่พอจะขายต่อกลับขายยาก เพราะคนส่วนใหญ่สนใจโลหะหรือแร่ที่มีค่ามา...

ฉัตรแก้วร่มเกล้าชาวไทย (6) ทรงศึกษา ณ ออสเตรเลีย

เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ได้เสด็จจากประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2513 ใน...

ย้อนเวลาสู่อาณาจักรเขมรโบราณ ฟังความลับหลังกำแพงศิลาใน “บันทายฉมาร์-สมโบร์ไพรกุก”

ภาพปราสาทหินตั้งตระหง่าน ดูมีมนต์ขลัง หรือภาพสลักนางอัปษรภายในบริเวณปราสาทเขมร น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนเคยเห็นกันมาบ้าง กับ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย...

ฉัตรแก้วร่มเกล้าชาวไทย (5) รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

พระนามของสมเด็จพระจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ์) แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเป็นผู้ตั้งพระนามถวา...

สัมผัส “ร่องรอยประวัติศาสตร์” ทัวร์ ทัศนา “วัด-วัง”เมืองเพชร ฟังเกร็ดเรื่องเล่า”สองแผ่นดิน”...

"สิงหาคม" นอกจากเป็นเดือนสำคัญที่มี "วันแม่แห่งชาติ" วันที่ 12 สิงหาคมแล้ว ยังเป็นเดือนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำ...

ฉัตรแก้วร่มเกล้าชาวไทย (4) สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังทรงเป็นทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าชาย และทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี 2499 ...

ฉัตรแก้วร่มเกล้าชาวไทย (3) ทรงศึกษา ณ “จิตรลดา”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เมื่อยังทรงพระเยาว์ ทรงได้รับการทะนุถนอมเป็นอย่างดี กระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ.2504 เมื่อครั้งยังทรงเป็นทูลกระหม่อมฟ้า...

ฉัตรแก้วร่มเกล้าชาวไทย (2) สมโภชเดือน ขึ้นพระอู่

หลังจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (พระยศในขณะนั้น) ได้ให้พระประสูติกาลพระราชโอรสวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495 เวลา 17 นาฬิกากับ 45 นาที บันทึกของ ม.ร...

‘ทุ่งเศรษฐี’เมืองเพชร กับนิทาน‘เจดีย์เก็บทองคำ’สู่การขุดพบโบราณสถานยุคทวารวดี

เพชรบุรีเป็นอีกจังหวัดที่เจริญรุ่งเรืองแต่ครั้งโบราณ ด้วยปรากฏหลักฐานเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมทวารวดี มีการสำรวจพบโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีกระจายอยู่ใ...

ฉัตรแก้วร่มเกล้าชาวไทย(1) พระประสูติกาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 10 อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ภายหลัง...

ติดตามเรา

เรื่องน่าสนใจ