Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

Talking Tour Ep.12 : “คุยแซ่บ…เรื่องสงฆ์ ความมั่นคงพุทธศาสนาในยุคดิจิตัล”

Talking Tour Ep.12 : “คุยแซ่บ…เรื่องสงฆ์ ความมั่นคงพุทธศาสนาในยุคดิจิตัล”

บทบาทของพุทธศาสนาในสังคมไทย และพระสงฆ์ ผู้เป็น 1 ในพุทธบริษัท 4 ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด? ร่วมฟังแบบเต็มๆ โดย อ.สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุษาคเนย์

#TalkingTour

#มติชนอคาเดมี

#ทัวร์มติชนอคาเดมี