Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

Talking Tour Ep.10 : อู่ทอง – สุพรรณภูมิ ต้นทางประวัติศาสตร์ไทย

Talking Tour Ep.10 : อู่ทอง – สุพรรณภูมิ ต้นทางประวัติศาสตร์ไทย โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

#มติชนอคาเดมี #ทัวร์มติชนอคาเดมี #TalkingTour #อู่ทอง #สุพรรณภูมิ