Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

4 ปราสาท ไฮไลท์ ทัวร์ “ยลนครเกาะแกร์ แลปราสาทพระวิหาร” ประเทศกัมพูชา

ทริปสุดพิเศษที่ทัวร์มติชนอคาเดมีจะพาคุณลัดฟ้า ไปชมศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ของประเทศกัมพูชา วันที่ 27-30 ตุลาคม 2566

4 ปราสาทต้องมนต์ขลัง

ปราสาทธม “พีระมิดขอม” แห่งนครเกาะแกร์ มรดกโลกแห่งล่าสุดของกัมพูชา ศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่และสำคัญที่สุด

ปราสาทพระวิหาร วิมานแห่งศิวะเทพ นาม “ศรีศิขเรศวร” ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ชมส่วนของตัวปราสาทที่สร้างขึ้นในช่วงศิลปะแบบบาปวน และศิลปะแบบนครวัดเฉพาะบางส่วน  

ปราสาทนครวัด สรวงสรรค์แห่งพระวิษณุ และที่สุดของความอลังการแห่งยุค 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ด้านหน้าของปราสาทเป็นบารายขนาดใหญ่เกือบเท่าแม่น้ำ มีสะพานนาคราชเชื่อมเข้าสู่ตัวปราสาท

ปราสาทบายน ศูนย์กลางจักรวาลแห่งพระโพธิสัตว์ และสุดยอดภาพสลักเล่าเรื่อง ศูนย์กลางของนครธม ทุกยอดของปราสาทจะแกะสลักเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า

ทัวร์ “ยลนครเกาะแกร์ แลปราสาทพระวิหาร” ประเทศกัมพูชา

📣 เดินทางวันที่ 27-30 ตุลาคม 2566 #4วัน3คืน

🎓 นำชมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

👉🏻 ราคา 29,999 บาท (พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท)

โปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม https://bitly.ws/Vimi

.

ร่วมเดินทาง & สำรองที่นั่ง

📱08-2993-9097 , 08-2993-9105

💻 inbox เฟซบุ๊ก Matichon Academy – มติชนอคาเดมี คลิก m.me/Matichon.Academy.Thailand

🟢 line : @matichon-tour คลิก https://lin.ee/JvBAkIX

🟢 line : @matichonacademy คลิก https://line.me/R/ti/p/%40matichonacademy

 

#มติชนอคาเดมี #ทัวร์มติชนอคาเดมี #ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม #กัมพูชา #เขมร #ขอม #นครวัด #นครธม #มรดกโลก #ทัวร์เขมร #เกาะแกร์ #ทัวร์ #ปราสาทพระวิหาร #อาเซียน #เที่ยว