Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

10 หนังสือพิมพ์จากเอกสารโบราณที่ต้องอ่าน !!

พระสมุดตำราแผนคชลักษณ์

เพื่อเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยที่อยู่ในเอกสารโบราณ ซึ่งยากที่ใครจะหาอ่านกันได้ง่ายๆ ประกอบกับเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)แพร่ในวงกว้าง   กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จึงจัดนิทรรศการออนไลน์ในเรื่อง “10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการอ่านได้โดยไม่ต้องเดินทาง และได้อ่านหนังสือที่ทรงคุณค่าหายาก นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาของบรรพชนไทย 

นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบของ  E-book นำมาจากต้นฉบับเอกสารโบราณของแท้  และยังมีหนังสือที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยในปัจจุบันอีก 10 เรื่อง ได้แก่ ตำราดูลักษณะแมว, กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช,  สมุดภาพสัตว์หิมพานต์,  สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม1-2, หนังสือต้นร่างขรัวอินโข่ง, สมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน, พระสมุดตำราแผนคชลักษณ์ และสุปรีติธรรมราชชาดกคำหลวง

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทาง mobile.nlt.go.th หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “NLT Library” ทั้งระบบ IOS และ Android หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ได้เลย

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊กทัวร์มติชนอคาเดมี

ตำราขบวนพระยุหยาตราทางสถลมารค
สมุดภาพไตรภูมิ
สมุดภาพสัตว์หิมพานต์
ต้นร่างภาพวาดขรัวอินโข่ง
ต้นร่างภาพวาดขรัวอินโข่ง
ตำราดูลักษณะแมว
สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
หนังสือสุปริติธรรมชาดก
เอกสารโบราณเรื่องริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารค