Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

ไปคนเดียว..เที่ยว…วัดนางชีโชติการาม

สิ่งสำคัญของวัด คือวิหาร
ตุ๊กตาจีนหน้าประตูทางเข้าพระอุโบสถ ประตู ประตูลงรักปิดทอง
พระประธานในพระอุโบสถ ที่ด้านหลังมีพระปางไสยาสน์แปลกกว่าที่อื่นๆ
หน้าบันวิหารเป็นกระเบื้องเคลือบรูปเรือสำเภา รัชกาลที่3 พระราชทาน
ด้านข้างวัด
พระปรางค์ภายในวัด
หน้าต่างด้านในพระอุโบสถประดับมุกฝีมือประณีตงามมาก
หน้าต่างด้านในพระอุโบสถประดับมุกฝีมือประณีตงามมาก
หน้าต่างประดับมุก