Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

เที่ยวได้แล้ว!! กาฬสินธุ์ เปิดชุมชนปลอดภัย Slow-Life สหัสขันธ์ Dino Road OK Phusing สุดยอดต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว

วัดพุทธาวาส ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ มีทิวทัศน์สวยงาม

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดแล้วแหล่งท่องเที่ยว “สหัสขันธ์ ไดโนโรดชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรี” ที่อำเภอสหัสขันธ์  โดยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบปลอดภัย Slow-Life สหัสขันธ์ Dino Road OK Phusing สุดยอดต้นแบบชุมชน ยลวิถีวัฒนธรรมไทย จัดให้มีถนนคนเดินเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ขึ้นเขาไหว้พระ โดยความร่วมมือของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอสหัสขันธ์ เทศบาลตำบลโนนบุรึ  ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

โดยมีจุดเด่นในการเดินขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้น สู่วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี สำหรับ “วัดพุทธาวาส” ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์  เป็นสถานที่พักผ่อนจิตใจชมธรรมชาติ บริเวณโดยรอบร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถมองเห็นวิวของเมืองได้รอบด้าน คือด้านทิศใต้มองเห็นทะเลสาบเหนือเขื่อนชลลำปาวและสภาพบ้านเมืองของเทศบาลตำบลโนนบุรี  ด้านทิศตะวันออกจะมองเห็นภูปอ ภูค่าว ภูเป้ง และภูกุ้มข้าว ด้านทิศตะวันตก มองเห็นทิวเขาคันโทในเขตอำเภอท่าคันโทที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง

ในทุก ๆ ปีจะมีพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะในวันออกพรรษาซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดพุทธาวาส เพราะเป็นวัดที่เคารพศรัทธาของชาวกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งยังตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ มีทิวทัศน์สวยงาม ส่วนบนเขาวัดพุทธาวาสเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ “พระพรหมภูมิปาโล”  เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย พุทธลักษณะสง่างาม พระพักตร์อิ่มเอิบ เรียกว่าพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดหน้าตักกว้าง 10.50 เมตร สูง 17.80 เมตร ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 346 เมตร ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีพระลักษณะสมส่วนและสวยงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย นายช่างที่ก่อสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เป็นช่างจากบ้านสีถาน อำเภอกมลาไสย ซึ่งเป็นกลุ่มช่างที่สืบทอดวิชามาจากกลุ่มสกุลช่างล้านช้างนานนับหลายร้อยปี

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊กทัวร์มติชนอคาเดมี

พระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปปางมารวิชัย
บันไดทางขึ้นวัดพุทธาวาส ซึ่งใช้จัดงานบุญตักบาตรเทโวโรหะณะในวันออกพรรษา
โลโก้ของกาฬสินธุ์ ปาร์ค
โลโก้ของกาฬสินธุ์ ปาร์ค