Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

เที่ยววัดสันเปาโล

วัดสันเปาโลเป็นวัดทางคริสต์ศาสนา ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่ดินให้แก่บรรดาบาทหลวง เจซูอิตที่เดินทางเข้ามาในสยามเมื่อ พ.ศ.2229 พร้อมกับคณะราชทูต เดอ ลา ลูแบร์

เป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงสนพระทัยในเรื่องดาราศาสตร์มาก เมื่อมีกลุ่มบาทหลวงที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนเข้ามาในราชอาณาจักร ก็ทรงพระกรุณาต้อนรับและให้สิทธิต่างๆ ในการตั้งกล้องสำรวจปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา

วัดสันเปาโล หรือวัดเซนต์ ปอล (Saint Paul) คงมีขนาดใหญ่พอสมควร เพราะมีหลักฐานเป็นภาพเขียนสีน้ำมันรูปหอดูดาวที่วัดแห่งนี้ เป็นหอดูดาวแปดเหลี่ยมสูงสามชั้น ชั้นบนสุดสามารถใช้ตั้งกล้องดูดาวได้ ปัจจุบันยังคงมีร่องรอยแนวบันไดและช่วงชั้นปรากฏให้เห็นที่ผนัง ส่วนอาคารอื่นๆ เช่น ที่พักของบาทหลวงเจซูอิต ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และหมู่อาคารต่างๆ ไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นแล้ว อย่างไรก็ตามจากหลักฐานที่ปรากฏผนังส่วนที่เหลือของอาคารหอดูดาวทำให้สันนิษฐานได้ว่าคงมีลักษณะของศิลปะไทยร่วมผสมอยู่ด้วย เพราะมีการใช้ลวดบัวเป็นเส้นคั่น

บาทหลวงเจซูอิตที่สำคัญที่มีบทบาทในการปฏิวัติคือบาทหลวงตาชาร์ด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอย่างลับๆ ให้กองกำลังทหารฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาตั้งมั่นในสยามได้ บาทหลวงตาชาร์ดเป็นผู้ถือจดหมายลับของฟอลคอนไปยังบาทหลวงเดอ ลา แชส บาทหลวงผู้ไถ่บาปของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ร้องขอให้ทาง ศาสนจักรส่งทหารฝรั่งเศสเข้ามาในสยามเพื่อที่ฟอลคอนจะจัดให้เข้าทำงานในกรมกองต่างๆ และเพื่อยืนยันว่าหากฝรั่งเศสสามารถส่งกองทหารเข้าไปยังสยามแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะยึดสยามไว้เป็นเมืองขึ้น

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊กทัวร์มติชนอคาเดมี

220432482_4273820842679123_4851416209246755800_n