Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

“เที่ยวปราสาทแดนบูรพา” จ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว (คลิป)

🌄หนาวนี้ชวนไปชมความงดงามอลังการ ของปราสาทในดินแดนบูรพา กับทริป“เที่ยวปราสาทแดนบูรพา”จ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 (2 วัน 1 คืน) นำชมโดย 🧐 รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา

🟤ชม โบราณสถานสระมรกต พร้อมสักการะ #รอยพระพุทธบาทคู่ สลักบนพื้นศิลาแลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมฟังเรื่องราวของ “เมืองศรีมโหสถ” เมืองโบราณขนาดใหญ่ ทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญมาตั้งแต่ตั้งแต่วัฒนธรรมทวารวดีของลุ่มน้ำบางปะกง 

🟤โบราณสถานสระแก้ว สระน้ำรูปสี่เหลี่ยมที่ขุดลงไปในชั้นศิลาแลงธรรมชาติ สันนิษฐานว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา ที่ขอบสระมีภาพสลักนูนต่ำเป็นรูปสัตว์และสัญลักษณ์มงคลต่าง ๆ เช่น ช้าง, สิงห์, หงส์, หมูป่า, เหรา (มกร) ฯลฯ โดยมีรูปแบบคล้ายกับศิลปะอมราวดีทางตอนใต้ของอินเดีย

🟤พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะทวารวดี, เทวรูปพระวิษณุจตุรภุช, เทวรูปพระคเณศ และกรอบคันฉ่องสำริด ศิลปะเขมรแบบบายน ที่มีจารึกปรากฎนามของ ‘อวัธยปุระ’ หรือ ‘ศรีวัตสะปุระ’ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งเมืองของเมืองศรีมโหสถด้วย

🟤โบราณสถานพานหิน เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นออกมาทั้งสี่ด้าน จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบพบพระหัตถ์พระนารายณ์ถือสังข์ จึงสันนิษฐานว่าเป็นเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พร้อมฟังบรรยายเรื่อง “โคกขวาง ชุมชนโบราณโบราณที่เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของเมืองศรีมโหสถ”

🟤อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในบูรพาทิศ สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 เพื่อประทานแด่พระราชครูนามว่า “ศรีชเยนทรวรมัน” อีกทั้งที่นี่ยังมีการค้นพบศิลาจารึกซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่มีการกล่าวถึงลำดับรายพระนามกษัตริย์เขมรโบราณสมัยเมืองพระนคร โดยถือเป็นกุญแจสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์กัมพูชายุคโบราณได้เป็นอย่างดี

🟤ปราสาทเขาโล้น เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาโล้นซึ่งเป็นยอดเขาเตี้ยๆ ตัวปราสาทก่อด้วยอิฐ ซึ่งถือเป็นปราสาทเขมรรุ่นแรกๆ ซึ่งมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในในประเทศไทย รอบภูเขาลูกนี้ยังพบร่องรอยของสระน้ำรวมทั้งชุมชนโบราณในอดีต ปัจจุบันมีเพียงปราสาทองค์กลางที่เป็นประธาน ส่วนที่เหลืออีกสามหลังเหลือแต่ซากปรักหักพังเท่านั้น

🟤ปราสาทเขาน้อย หรือปราสาทเขาน้อยสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพู เป็นปราสาทก่อด้วยอิฐคล้ายกับปราสาทเขาโล้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 15-16 จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบโบราณวัตถุหลายชิ้น ได้แก่ ทับหลังศิลปะเขมรแบบสมโบร์ไพรกุก, เสาประดับกรอบประตูศิลปะเขมรแบบกุเลน และยังเป็นสถานที่พบจารึกซึ่งมีศักราชที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

🚩โปรแกรมเดินทาง : https://bit.ly/36pcVVz

💵 ราคา 5,800 บาท

***ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับแจกหน้ากากอนามัย & เจลล้างมือ***

☎️ สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่

✅Inbox เฟซบุ๊กเพจมติชนอคาเดมี คลิก m.me/Matichon.Academy.Thailand

✅โทร 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124 ✅Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

✅line : @matichon-tour ✅line : @matichonacademy