Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

เชียงใหม่ระดมสมองปลดล็อคจาก”โควิด” Chiang Mai Festival City Year 2021

เชียงใหม่ระดมสมองปลดล็อคจาก"โควิด" Chiang Mai Festival City Year 2021

แล้วก็ถึงเวลาที่จังหวัดเชียงใหม่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวติดอันดับโลกของประเทศไทย ประกาศขับเคลื่อนการท่องเที่ยวผ่านอุตสาหกรรม  MICE เตรียมเสนอปลดล็อกระยะเวลากักตัวนักท่องเที่ยว โดยมีการตรวจเช็กตั้งแต่ต้นทาง  พร้อมประกาศให้ปี 2564 เป็นปีแห่งเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Festival City Year 2021 คาดสร้างรายได้เติมเข้าระบบเพิ่ม 20% นักท่องเที่ยวเพิ่ม 5 ล้านคน และสร้างงาน 1,000 ตำแหน่ง

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซบเซาลงไปอย่างมาก แต่เมื่อหลังการสัมมนาในพื้นที่ และจากการติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2563 ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบในเรื่องการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อเสนอดังกล่าว คือ การปลดล็อกระยะเวลากักตัวนักท่องเที่ยว  โดยมีการตรวจเช็กตั้งแต่ต้นทาง และจะต้องหาทางส่งเสริมให้เชียงใหม่เข้าสู่เวทีเมืองเทศกาลโลกในเวที IFEA World Festival & Event City Award ในอนาคตต่อไป

สำหรับมาตรการผ่อนคลายของจังหวัดเชียงใหม่ เลิกมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ยกเว้น จ.สมุทรสาคร ที่ยังต้องกักตัวดูอาการ 14 วัน ส่วนการผ่อนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก จัดได้ไม่เกิน 200 คน  แต่ต้องมีมาตรการ ป้องกันเข้มงวด  ถ้าหากจำนวน 200-500 คน ต้องขออนุญาต ศปก.พื้นที่ หากเกิน 500 คน ต้องประสานขออนุญาตคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2563 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวลดลง 47% คงเหลือนักท่องเที่ยวชาวไทย 4.4 ล้านคน นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 561,005 คน ลดลง 82% ทำให้รายได้ลดลงถึง 55% คงเหลือ 42,896 ล้านบาท อัตราการเข้าพักโรงแรมตลอดทั้งปีเฉลี่ย 40% ลดลงร้อยละ 33 ซึ่งในช่วงไตรมาส 4 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่หลังจากพบผู้ติดเชื้อที่มาจากเมียนมาต่อเนื่องถึงต้นปีทำให้ยอดนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้โดยสารทางเครื่องบินในช่วงเดือนธันวาคมที่มีวันละ 74 เที่ยวบิน ผู้โดยสารประมาณ 15,000 คน คงเหลือในปัจจุบันเพียง 14 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 1,300 คน จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขผลกระทบที่จะตกสู่ภาคการท่องเที่ยวในปี 2564