Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

สายแอดเวนเจอร์..เช็คข้อมูลอุทยานแห่งไหนเปิดบ้าง หลังปลดล็อคดาวน์

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก สำนักอุทยานแห่งชาติ(National Parks of Thailand) แจ้งว่าอุทยานแห่งชาติบางแห่งกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว  บางแห่งสามารถเปิดได้ทุกจุด บางแห่งเปิดได้บางจุด ซึ่งสามารถตรวจสอบและสอบถามได้ ดังนี้

อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ (เปิดปกติ) ได้แก่..

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล/ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน/อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเถิน/อุทยานแห่งชาตินันทบุรี/อุทยานแห่งชาติแม่วะ/อุทยานแห่งชาติคลองลาน/อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ (เปิดบางแห่ง) ได้แก่…

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ได้แก่ ถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ/อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้แก่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ /จุดชมวิวลานดูดาว 1715   /อุทยานแห่งชาติขุนแจ ได้แก่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนแจ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติขุนแจ ที่ ขจ 3 (น้ำตกขุนแจ)/อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า งดพักค้างแรม/อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้แก่ น้ำตกหมอกฟ้า บ้านพักนักท่องเที่ยว (สวนสน)/อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อุทยานแห่งชาติในภาคอีสาน (เปิดปกติ) ได้แก่…

อุทยานแห่งชาติไทรงาม/อุทยานแห่งชาติภูแลนคา/อุทยานแห่งชาติภูเรือ/อุทยานแห่งชาติตาดโตน/อุทยานแห่งชาติภูพาน/อุทยานแห่งชาติภูฝอยลม/อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (งดให้บริการลานกางเต็นท์)/อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก/อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติในภาคอีสาน(เปิดบางแห่ง) ได้แก่…

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติดงติ้ว-หนองผักชี, เส้นทางศึกษาธรรมชาติศูนย์บริการฯ-น้ำตกเหวสุวัต, เส้นทางศึกษาธรรมชาติดงติ้ว-อ่างเก็บน้ำสายศร, เส้นทางศึกษาธรรมชาติ กม.33-หนองผักชี, เส้นทางศึกษาธรรมชาติศูนย์บริการนักท่องเที่ยว-น้ำตกกองแก้ว และเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 200 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา /อุทยานแห่งชาติภูเวียง/อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย/อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ได้แก่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ที่ นพ. 2 (หินช้างสี)/อุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้แก่ น้ำตกตาดโพธิ์, น้ำตกตาดขาม, น้ำตกตาดวิมานทิพย์ และถ้ำนาคา/อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ได้แก่ พลาญกงเกวียน, พลาญป่าชาด, น้ำตกห้วยหลวง, น้ำตกประโอนละออ, แก่งกะลา, แก่งสนสามพันปี และน้ำตกสราลีภิรมย์ โดยงดกิจกรรมการพักแรมทุกประเภท และการลงเล่นน้ำ

อุทยานแห่งชาติในภาคตะวันตก (เปิดปกติ) ได้แก่…

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ได้แก่ เนินกูดดอย, ช้างเผือก และน้ำตกจ็อกกระดิ่ง

อุทยานแห่งชาติในภาคตะวันตก(เปิดบางแห่ง) ได้แก่…

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้แก่ น้ำตกป่าละอู /อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์/อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน/อุทยานแห่งชาติไทรโยค

อุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออก (เปิดปกติ) ได้แก่…

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

อุทยานแห่งชาติภูเวียง จ.ขอนแก่น
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่

อุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออก(เปิดบางแห่ง)

อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น/อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว/อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เหมู่เกาะเสม็ด ได้แก่ เกาะเสม็ด หาดแม่รำพึง/อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

อุทยานแห่งชาติในภาคใต้(เปิดปกติ) ได้แก่…

 อุทยานแห่งชาติเขานัน/อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด/อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง/อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี/อุทยานแห่งชาติสิรินาถ/อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่/อุทยานแห่งชาติศรีพังงา/อุทยานแห่งชาติทะเลบัน/อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา/อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อุทยานแห่งชาติในภาคใต้(เปิดบางแห่ง) ได้แก่…

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง/อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม/อุทยานแห่งชาติเขาสก/อุทยานแห่งชาติคลองพนม /อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้แก่ เกาะไม้ไผ่ และเกาะพีพีเล (อ่าวปิละ ถ้ำไวกิ้ง และแหลมจ้อง ฯลฯ), เกาะปอดะ ทะเลแหวก อ่าวไร่เลย์  สุสานหอย หาดนพรัตน์ธารา หาดอ่าวนาง เขาหงอนนาค เกาะพีพีดอน และชายหาดต่าง ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติที่อยู่บนฝั่ง /อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้แก่ หาดปางเมง หาดฉางหลาง หาดหลงหลิง หาดยาว หาดวิวาห์ใต้สมุทร (งดให้บริการพักค้างแรม) /อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ได้แก่ เกาะตะรุเตา/อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา/อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้แก่ น้ำตกลำปี น้ำตกโตนไพร /อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ได้แก่ แหลมโตนด/อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ได้แก่ น้ำตกโยง น้ำตกปลิว น้ำตกคลองจัง ยอดเขารามโรม/อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ได้แก่ น้ำตกกรโรม น้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว น้ำตกกรุงชิง น้ำตกท่าแพ น้ำตกเหนือฟ้า/อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ได้แก่ ปิดเกาะบุโหลน – เกาะเหลาเหลียง 1 มิถุนายน – 30 กันยายน (ปิดช่วงฤดูมรสุม), ปิดบริการพักค้างแรม บริเวณเกาะเขาใหญ่ บนฝั่ง และเกาะลิดี

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-เกาะพีพี กระบี่

ทางด้านวนอุทยาน 91 แห่ง เปิด 53 แห่ง และปิด 38 แห่ง นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการเปิด-ปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ได้ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว   ที่  สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทรสายด่วน 1362

อย่าลืม!!!!!! อุทยานแห่งชาติกลับมาเปิดบริการอีกครั้งในรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Que Q  อีกทั้งยังมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อควรปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง นำขยะออกจากอุทยานแห่งชาติทุกครั้ง

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊กทัวร์มติชนอคาเดมี