Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

มีอะไรดี??.. เมื่อ”ป่าแก่งกระจาน” ขึ้นเป็นมรดกโลก

มีอะไรดี?? เมื่อ"ป่าแก่งกระจาน" ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ❗️❗️

หลังจากถกเถียงกันมากจากหลายฝ่าย เรื่องการเสนอให้กลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งมีการเสนอถึงสามครั้ง แต่ก็ถูกคัดค้านจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของยูเนสโก และกลุ่มภาคีเครือข่าย ” SAVE บางกลอย” เพราะเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวยังมีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองกะเหรี่ยงในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ในที่สุดคณะกรรมการมรดกโลก องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก มีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2564 ให้  “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ของไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 10 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลก รวมไปถึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำภาชี  (หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นมรดกโลกมี 10 ข้อ คือ 1-6 เป็นหลักเกณฑ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 7-10 เป็นหลักเกณฑ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ)

สำหรับกลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องไปกับเทือกเขาตะนาวศรี เนื้อที่ประมาณ 2.5 ล้านไร่ (4,089 ตารางกิโลเมตร) ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, อุทยานแห่งชาติกุยบุรี, อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

กลุ่มป่าแก่งกระจานถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 6 ของไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของประเทศ นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ในปี พ.ศ. 2534 และกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในปี พ.ศ. 2548

ป่าแก่งกระจาน คือพื้นที่ป่าทางทิศตะวันตกตอนปลายของเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ เป็นพรมแดนฟากตะวันตกของประเทศไทยกับเมียนมาร์  โดยมียอดเขา “งะงันนิกยวกตอง” เป็นยอดเขาสูงสุด ความสูงประมาณ 1,513 เมตรจากระดับน้ำทะเล  ยอดเขาพะเนินทุ่งมีความสูงประมาณ 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่สูงโดยเฉลี่ยประมาณ 500 เมตร ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินแกรนิต บางแห่งเป็นเขาหินปูนบ้าง  แลหลายแห่งยังอุดมไปด้วยแร่ฟลูออไรด์อีกด้วย

ท่ามกลางแนวขุนเขาที่สลับซับซ้อนได้นำพาความชุ่มชื้นมายังผืนป่าแก่งกระจานตลอดทั้งปี ผืนป่าแห่งนี้จึงเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี ซึ่งรู้จักกันในนาม “ป่าต้นน้ำเพชร” กลุ่มป่าแก่งกระจาน ยังมีส่วนของผืนป่าดงดิบที่มนุษย์ยังไม่เข้าไปรบกวนอีกมากมาย  ทำให้เหล่าสรรพชีวิตได้มีโอกาสสืบทอดเผ่าพันธุ์ จึงเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด

สำหรับพื้นที่ที่เปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ เปิดเป็นบางส่วน เช่น พื้นที่ป่าเหนือเขื่อนแก่งกระจาน บริเวณป่าต้นน้ำเพชรบุรี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีน้ำตก ถ้ำ หน้าผา อ่างเก็บน้ำ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาธรรมชาติ  อีกบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามไม่แพ้กัน คือป่าห้วยไคร้ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตรอยต่อกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติสวยงาม

ไปเที่ยวอะไรบ้างที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน??

ก็ต้องบอกว่า มีตั้งแต่ชมทะเลหมอกเสน่ห์แห่งความหนาวเย็น นกเงือก สัญลักษณ์แห่งป่าดงดิบ ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของน้ำตกป่าละอู, ชมผีเสื้อนานพันธุ์ ดูนกนานาชนิด แทบจาระไนไม่หมด อยากให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองเห็นทีจะดีที่สุด

แต่…ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพ้นวิกฤติโควิด-และมหดเวลาล็อกดาวน์เสียก่อน ถ้าจะให้ดีโทรสอบถามก่อนที่ โทร: 091 050 4461, 0 3277 2311 (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) และ 0 3277 2312 (ที่ทำการอุทยานฯ) หรืออีเมล์ :[email protected]

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊กทัวร์มติชนอคาเดมี