Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

#พาเที่ยวทิพย์ ศาลเจ้าเซี้ยอึ้งกง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างโดยเจ้าสัวติก ซึ่งได้ขอพระราชทานที่ดินจากรัชกาลที่ 5 เพื่อสร้างอาคารตึกแถวภายในตรอกแตง และแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งสร้างเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กเพื่อประดิษฐานเทพเจ้าหลักเมืองหรือเซี้ยอึ้งกงที่อัญเชิญมาจากเมืองจีน

อย่างไรก็ตาม ภายในศาลเจ้ามีการเก็บระฆังโบราณซึ่งมีศักราชระบุว่า “ปีที่ 22 แห่งรัชสมัยพระเจ้าเต้ากวง” อันเทียบได้กับปี พ.ศ.2385 หรือในสมัยรัชกาลที่ 3 หากระฆังนี้เป็นของศาลเจ้ามาแต่ดั้งเดิม นั่นหมายถึงว่า ศาลเจ้าเซี้ยอึ้งกงอาจมีมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 แล้ว แต่มีการขยับย้ายศาลเจ้าในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้ ศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบันก็มิใช่ศาลเจ้าดั้งเดิมในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้ว โดยมีการรื้อศาลเจ้าหลังเก่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเนื่องจากสภาพทรุดโทรม

สำหรับเทพเจ้าเซี้ยอึ้งกง ซึ่งเป็นประธานของศาลเจ้าแห่งนี้ เทพดังกล่าวคือเทพหลักเมืองตามความเชื่อของคนจีน ในเมืองจีนจะมีการตั้งศาลเจ้าหลักเมืองขึ้นบริเวณข้างกำแพงเมืองหรือคูเมืองบริเวณที่เป็นทางเข้าออกเมือง ทุกคนจะต้องผ่านศาลนี้เพื่อเป็นการขออนุญาต นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าเทพเจ้าหลักเมืองมีหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของดวงวิญญาณ หากมีผู้เสียชีวิตจะต้องมาไหว้เพื่อแจ้งบอกกล่าวองค์เทพหลักเมืองให้ทราบก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายนำศพไปฝัง สำหรับที่ศาลเจ้าเซี้ยอึ้งกงแห่งนี้มีคติความเชื่อเช่นเดียวกัน

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊กทัวร์มติชนอคาเดมี