Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

พาเที่ยวทิพย์ ปราสาทบ้านน้อยห้วยพะใย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ กล่าวว่า ปราสาทบ้านน้อยห้วยพะใย มีลักษณะเป็นอโรคยศาลา หรือโรงพยาบาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ลักษณะโดยรวมของอโรคยศาลคือ เป็นปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีปราสาทประธาน 1 องค์ เพื่ออุทิศถวายให้กับพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า มีบรรณาลัยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีโคปุระเฉพาะทิศตะวันออก และมีช่องประตูขนาดเล็กอยู่ทางทิศใต้ของโคปุระด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นอกกำแพงมีสระน้ำ เช่น ปราสาทตาเมียนโตจ ปราสาทบ้านน้อยห้วยพะใยก็มีลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้บริเวณปราสาทบ้านน้อยห้วยพะใยยังพบทับหลังหินทรายศิลปะแบบไพรกเมง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 และพบร่องรอยชิ้นส่วนราชยานสำริด ศิลปะขอมสมัยบายน พุทธศตวรรษที่ 18 อีกด้วย

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ทัวร์มติชนอคาเดมี