Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

ทัวร์ Back to History : คิงมงกุฎ “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช” (คลิป)

💫 ชวนย้อนเวลาตามรอยพระจอมเกล้า ไปกับทัวร์ Back to History : คิงมงกุฎ “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช”
.
📚📖 ฟัง ผศ.พิชญา สุ่มจินดา อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกเล่าเรื่องราวของพระมหากษัตริย์นักดาราศาสตร์ สู่พระราชสมัญญา “วิทยมหาราช” ผู้เป็นปราชญ์ทั้งทางโลกและทางธรรม ผู้ทรงอยู่ในสมณเพศถึง 27 ปี และให้กำเนิด “ธรรมยุติกนิกาย” 
.
🧐🔍ชม…พร้อมถอดรหัสภาพสัญลักษณ์ ปริศนาธรรม นัยแฝงเร้นในงานศิลปกรรมของพระอารามแห่งรัชสมัย ดังนี้
.
🔶พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 บริเวณหน้าพระวังสราญรมย์ กับเบื้องหลังความคิดการสละราชสมบัติให้รัชกาลที่ 5 
🔶วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร วัดแรกของคณะธรรมยุตที่ทรงรักยิ่ง แหล่งรวมพระพุทธรูป “จำลอง” องค์สำคัญที่ทรงนับถือ รวมถึงงานศิลปะแนวพระราชนิยม และจิตรกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือนที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย
🔶วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร สืบกำเนิดคณะธรรมยุตซึ่งสถาปนาขึ้นที่วัดนี้ พร้อมกับการสร้าง “พระสัมพุทธพรรณี” เป็นพระพุทธรูปแบบธรรมยุตองค์แรก ชมจิตรกรรมเฟรสโก้และพระอุโบสถสไตล์เขมร-ชวา ฝีพระหัตถ์สมเด็จครู 
🔶วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร วัดป่าในเมืองประจำรัชกาล สัมผัสภาพเขียน “จักรวาลวิทยา” ตามหลักดาราศาสตร์สมัยใหม่ผสมผสานสยามประเพณี ปริศนาธรรมจากภาพฝรั่งและดวงดาว 
🔶วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร สักการะพระพุทธรูปล้านช้าง “พระเสริม” และ “พระแสน” จิตรกรรมฝาผนังเรื่องศรีธนญชัย ภาพสระบัวบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ภาพพระพุทธเจ้าและตรีกายในคติมหายาน-ตันตรยาน
.
ร่วมหาคำตอบ.. 
👉🏻เบื้องหลังการยกราชบัลลังค์ให้รัชกาลที่ 3 ขึ้นครองราชย์ก่อน ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น ? 
👉🏻ทำไมต้องให้มี “กษัตริย์ 2 พระองค์” ในช่วงรัชกาล ? 
👉🏻ผู้วางรากฐานยุวกษัตริย์ รัชกาลที่ 5 ?

🚎 เดินทางวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค.62 
ราคา 2,000 บาท 
คลิกดูโปรแกรม >>> https://bit.ly/2CB2wqi 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือสำรองที่นั่งได้ที่ inbox เฟซบุ๊กเพจมติชนอคาเดมี คลิก m.me/Matichon.Academy.Thailand 
หรือโทร 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124 
Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105 
line : @matichon-tour คลิก http://line.me/ti/p/%40matichon-tour 
หรือ line : @matichonacademy คลิก https://line.me/R/ti/p/%40matichonacademy