Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

ต้นพิกุล ต้นไม้ประวัติศาสตร์คู่วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

หากใครเคยไปวัดราชโอรสฯ ต้องเห็นต้นพิกุลที่ยืนต้นอยู่ด้านข้างพระอุโบสถอย่างแน่นอน ต้นพิกุลต้นนี้มีอายุนับร้อยปี เคยล้มไปครั้งหนึ่ง แล้วได้รับการตัดแต่งกิ่งนำมาปลูกใหม่

รู้หรือไม่ว่ามีเรื่องเล่าถึงความสำคัญของต้นพิกุลต้นนี้ว่าเป็นต้นพิกุลที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เคยตรัสว่าต้องการมาประทับอยู่หลังสวรรคต ?

รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายไว้ตอนหนึ่งในการไปทัวร์ “วัดริมคลองด่าน ย่านข้าหลวงเดิม” ว่า

“ต้นพิกุลต้นนี้เป็นต้นพิกุลดั้งเดิมของวัดราชโอรสฯ แล้วเล่ากันมาตลอดว่าเมื่อครั้ง รัชกาลที่ 3 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสร้างวัดราชโอรสฯ จะมาประทับอยู่ที่ใต้ต้นพิกุลต้นนี้ โดยที่มีแท่นประทับอยู่ และได้รับสั่งกับเสมียนมี กวีคนสำคัญในสมัยนั้น บอกว่าหากสวรรคตจะมาอยู่ที่ต้นพิกุลต้นนี้ เรื่องเล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่าในรัชกาลปัจจุบัน โดยครั้งที่ รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินมาวัดราชโอรสฯ ท่านก็ให้ตั้งเครื่องบูชาทุกครั้งที่บริเวณต้นพิกุล ท่านก็รู้เรื่องนี้มาโดยลำดับ ถือเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับวัดราชโอรสฯมาตั้งแต่ต้น…”