Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

ตอน “วัดโพธิ์” จากวัดราษฎร์ สู่แหล่งรวมสรรพวิชา และคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่ต้องจารึก

เรื่องราวเล่าขาน ผ่านกาลเวลา จากอดีตที่ผ่านมา สู่มรดกล้ำค่าในปัจจุบัน

🎥 เชิญชม จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ ตอน “วัดโพธิ์” จากวัดราษฎร์ สู่แหล่งรวมสรรพวิชา และคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่ต้องจารึก

โดย รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ