Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

ชวนเที่ยว 1 วัน..วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่ทุกคนคุ้นเคยกันในชื่อวัดประชาธิปไตย สามารถนั่ง BTS ไปลงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุและเดินต่ออีก 6 นาทีก็จะถึงวัดแล้ว

วัดนี้ถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยพื้นที่แห่งนี้หรือที่รู้จักกันในนาม ‘ทุ่งบางเขน’ เคยเป็นสมรภูมิระหว่างทหารฝ่ายคณะราษฎร กับทหารฝ่ายกบฏบวรเดช จนกระทั่งได้สร้างวัดขึ้นในสมัยของพันเอกหลวงพิบูลสงคราม (ยศในขณะนั้น) โดยตั้งใจจะให้ชื่อว่าวัดประชาธิปไตย

ต่อมารัฐบาลได้ส่งคณะทูตพิเศษ นำโดยนาวาเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ เดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อขอพระบรมสารีริกธาตุ ดินจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 และกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ 5 กิ่ง และรัฐบาลอินเดียได้มอบให้ตามคำขอ รัฐบาลจึงอัญเชิญมาประดิษฐานยังวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ และเห็นตรงกันที่จะเปลี่ยนชื่อของวัดแห่งนี้เป็น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ”  และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

จุดเด่นของวัดแห่งนี้คงจะเป็นสถาปัตยกรรมที่สอดแทรกแนวคิดความเป็นประชาธิปไตยไว้ เช่น โครงสร้างของเจดีย์ประธาน โดยส่วนยอดมีการทำบัวกลุ่มเป็น 6 ชั้น ซึ่งอาจจะสื่อความหมายถึง “หลัก6ประการ” ของคณะราษฎร หรืออาจสื่อถึงเรื่องของความเท่าเทียมผ่านการแสดงออกด้วยการทำช่องใส่อัฐิ โดยทางคณะราษฎรตั้งใจจะนำอัฐิของบุคคลสำคัญและปูชนียบุคคลมาใส่ไว้ตามช่องภายในพระเจดีย์ ซึ่งในปัจจุบันก็เป็นที่บรรจุอัฐิของแกนนำคณะราษฎรและบุคคลสำคัญต่าง ๆ และอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญคงจะเป็นพระอุโบสถ เริ่มจากโครงสร้างภายนอก จะเห็นได้เลยว่าเหมือนกับพระอุโบสถของวัดเบญจมบพิตรฯ แต่จะมีลวดลายต่างๆ ที่น้อยกว่า เป็นการแสดงออกถึงความเรียบง่าย และปฏิเสธจารีตการสร้างวัดตามขนบธรรมเนียมเดิม นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมตกแต่งเป็นทรงเรขาคณิตที่ตกแต่งให้ดูทันสมัย ไร้ลวดลายไทย แสดงออกถึงความเสมอภาคและลดฐานานุศักดิ์ทางชนชั้นสังคม รวมไปถึงหน้าบันที่แตกต่างจากวัดอื่น เนื่องจากใช้เป็นรูปพระอรุณฯ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของวันใหม่ เปรียบเสมือนระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่งเกิดได้่เพียง 10 ปีเท่านั้น

วัดแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่แฝงอยู่ทั้งในเชิงสัญลักษณ์ และความเป็นเอกลักษณ์อันทรงมนต์ขลังที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวชมเสมอ

ที่สำคัญรูปแบบสิ่งก่อสร้างหลายจุดภายในวัดพระศรีมหาธาตุฯ มีหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจที่เป็นอันซีนซ่อนอยู่และหลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อน

ใครที่อยากรู้เรื่องราวลึกๆ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ ศาตราจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะนำชมสถานที่จริงและเป็นวิทยากรบอกเล่าเรื่องราวที่แฝงอยู่ภายในสิ่งก่อสร้างที่วัดประชาธิปไตยแห่งนี้

ในทัวร์ เที่ยวพระอารามคณะราษฎร วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

วันเสาร์ที่ 15 ม.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น.  ราคา 1,000 บาท

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ มติชนอคาเดมี

inbox เฟซบุ๊ก : Matichon Academy – มติชนอคาเดมี

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

line : @matichon-tour

line : @matichonacademy