Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

ชวนเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปิดแล้ว!!

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปิดให้ท่องเที่ยวและพักแรมได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการท่องเที่ยว เช่น ลงทะเบียนผ่านแอพ QueQ นักท่องเที่ยวจากโซนสีแดง-สีแดงเข้ม ต้องฉีดวัคซีนแล้ว เป็นต้น

ในส่วนของการเข้าพัก จะเปิดให้เข้าพักเฉพาะในบ้านพักนักท่องเที่ยวเท่านั้น สำหรับบริเวณลานกางเต็นท์ทุกจุดยังไม่อนุญาตให้พักค้างแรมในทุกกรณี จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สำหรับอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มีเนื้อที่ประมาณ 62,437.50 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอเทพสถิตและอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำชีและแม่น้ำป่าสัก มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งโดยเฉพาะ “ทุ่งดอกกระเจียว”

เดิมบริเวณลานหินงามนี้ รู้จักกันเฉพาะชาวบ้านในท้องถิ่น ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2528 นายอำเภอเทพสถิต และป่าไม้อำเภอเทพสถิต ได้ออกตรวจพื้นที่และพบลานหินธรรมชาติที่มีรูปร่างสวยงาม มีคุณค่าควรอนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน จึงเสนอเรื่องไปยังกรมป่าไม้ผ่านทางจังหวัดชัยภูมิ ในชั้นต้นกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นวนอุทยานป่าหินงาม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2529

ต่อมาปี พ.ศ. 2536 กรมป่าไม้ได้สำรวจพื้นที่ใกล้เคียงอย่างละเอียด พบว่ายังมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์อยู่อีก ทั้งพื้นที่นั้นมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา มีลานหินรูปลักษณ์สวยงามแปลกตา และมีดอกกระเจียวซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ประจำถิ่น จะออกดอกสีชมพูอมม่วงสะพรั่งในช่วงต้นฤดูฝน มีน้ำตกที่สวยงาม สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ เมื่อรวบรวมพื้นที่แล้วได้ประมาณ 112 ตารางกิโลเมตร หรือ 70,000 ไร่  กรมป่าไม้จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการจัดตั้งพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และในปี พ.ศ. 2550 ได้ออก พ.ร.ก. เพิ่มเติม กำหนดบริเวณที่ดินป่านายางกลัก ในท้องที่ตำบลโป่งนก ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต และตำบลซับใหญ่ กิ่งอำเภอซับใหญ่ อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 105 ของประเทศ

การเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมดอกกระเจียวภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามครั้งใหม่นี้ ทางอุทยานฯ ได้เพาะพันธุ์ดอกกระเจียวหลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งพันธุ์พื้นเมืองเตรียมไว้เป็นจำนวนมากนับหมื่นต้น  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพสวยๆ ส่วนในกลุ่มพื้นที่ของเครือข่ายภาคเอกชนได้เตรียมสถานที่แปลงใหญ่ไว้ ณ ไร่เอ๋ยฝุ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 08-1936-4279 (อ.ศรีเดช) และ 08-7868-3223 (คุณภูดิศ บ้านไร่อิงดอย) ก่อนเดินทางไปช่วงนี้

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊กทัวร์มติชนอคาเดมี

ป่าดอกกระเจียวที่กำลังบาน
ดอกกระเจียวสามารถรับประทานเป็นผักได้
ทางเดินอำนวยความสะดวกในการชมทุ่งดอกกระเจียว
ดอกกระเจียวบานสะพรั่งรอรับนักท่องเที่ยว