Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

ชวนดูนิทรรศการเชิดชูเกียรติ “ศักย ขุนพลพิทักษ์” ศิลปินอาวุโส

ชวนดูนิทรรศการเชิดชูเกียรติ "ศักย ขุนพลพิทักษ์" ศิลปินอาวุโส

“ศักย ขุนพลพิทักษ์” ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นศิลปินมากด้วยทักษะและความสามารถทางด้านจิตรกรรม  สามารถเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิมและภาพจิตรกรรมแบบใหม่ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้อย่างลงตัว  ถือเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในแวดวงศิลปะแนวภาพเหมือนบุคคลแบบสากล และงานจิตรกรรมไทย  ศักย ยังได้ฝากฝีมือการออกแบบเขียนภาพจิตรกรรมไทยในวัดสำคัญ ๆ  ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไว้เป็นจำนวนมากตลอดช่วงชีวิตของเขา

กรมศิลปากร จึงได้จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ “ศักย ขุนพลพิทักษ์”  ขึ้น ที่อาคารนิทรรศการ 4  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

โดย นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส “ศักย ขุนพลพิทักษ์” และเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินผู้ประสานจิตรกรรมไทยและตะวันตกอย่างลงตัว  “…สำหรับศักย ขุนพลพิทักษ์  นับเป็นศิลปินผู้มากความสามารถของกรมศิลปากร ได้รับการยอมรับในแวดวงศิลปะแนวภาพเหมือนบุคคล และเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิมได้อย่างสวยงามลงตัว เป็นผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ในฐานะศิลปินคุณภาพของกรมศิลปากร”นายประทีปกล่าว

ผลงานที่ผ่านมาของศักย นำภาพเขียนสีน้ำมันพระบรมสาทิสลักษณ์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าร่วมประมูล นำรายได้ช่วยเหลือชาวใต้ พ.ศ.2550,  ให้ลิขสิทธิ์นำผลงานภาพเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปร่วมในการทำปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2550 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ของธนาคารไทยพาณิชย์,

เขียนภาพจิตรกรรมประวัติศาสตร์วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ตอนพระแสงดาบคาบค่าย) ณ ศาลาลอยฟ้า จังหวัดสุพรรณบุรี,  เขียนพระบรมสาทิสลักษณ์พระบรมโอรสาธิราชเท่าจริง 2 ภาพ ประดิษฐาน ณ หอจดหมายแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดพะเยา, เขียนพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ประดิษฐานหน้ามุขศาลาคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลฯ กรมแพทย์ทหารอากาศ,

เขียนพระบรมสาทิสลักษณ์คู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขนาด 2 เท่าพระองค์จริง ประดิษฐาน ณ ห้องรับรองใหญ่ กองทัพอากาศ, เขียนพระบรมสาทิสลักษณ์พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2 ภาพ ขนาดประมาณเท่าครึ่ง พระองค์จริง ประดิษฐาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดยะลา และ จังหวัดสงขลา, เขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ขนาดเท่าพระองค์จริงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประดิษฐาน ณ อาคารใหม่ชั้นบนของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ฯลฯ

นิทรรศการในครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ที่สำคัญ ทั้งที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร ผลงานในครอบครองของครอบครัวขุนพลพิทักษ์ และผลงานในครอบครองของเอกชน

image_big_608281af9bb88

ซึ่งศักย ขุนพลพิทักษ์ ได้สร้างสรรค์ไว้ตลอดช่วงชีวิตของการเป็นศิลปิน จำนวน 31 รายการ และประติมากรรม จำนวน 4 รายการ นอกจากนี้ยังมีผลงานร่วมจัดแสดงภายในนิทรรศการจากศิลปินทรงคุณวุฒิ อาทิ  อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณรสริน กาสต์ , สมภพ บุตราช ศิลปินรับเชิญ และศิลปินสำนักช่างสิบหมู่ รวมทั้งสิ้น 52 รายการ นำมาจัดแสดงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินอันทรงคุณค่าของกรมศิลปากร  และของประเทศ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ณ อาคารนิทรรศการ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  30 พฤษภาคม 2564  เปิดวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา09.00 น. – 16.00 น. ปิดวันจันทร์ -วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์