Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

ชม2ทับหลัง กลับคืนสู่มาตุภูมิ

ทับหลังปราสาทหนองหงส์

ชมความงามทับหลัง 2 ชิ้นสำคัญ ที่กลับคืนสู่มาตุภูมิสดๆ ร้อนๆ กับ 50ปีที่รอคอย ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และ ทับหลังปราสาทเขาโล้น

ขณะนี้ทับหลังทั้ง 2 ชิ้น จัดแสดงอยู่ที่ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สามารถเข้าชมได้วันพุธ-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2564

สำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ศิลป์ พลาดไม่ได้เด็ดขาด เพราะเป็นการจัดแสดงคู่ มาครั้งเดียวคุ้มค่าเกินราคา