Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

(คลิป)Ep.3 Talking Tour ตอน ‘บางระจัน’ ก่อนกรุงแตก เรื่องจริงพงศาวดาร หรือ นิยายอิงประวัติศาสตร์

🎥🧐 Talking Tour Ep.3 ตอน ‘บางระจัน’ ก่อนกรุงแตก เรื่องจริงพงศาวดาร หรือ นิยายอิงประวัติศาสตร์

โดย รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#TalkingTour #ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม #มติชนอคาเดมี #ทัวร์มติชนอคาเดมี