Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

(คลิป) Ep.4 ตอน จาก “เจ๊ก” สู่ “เจ้าสัว” คนจีนในสยามผู้กุมบังเหียนเศรษฐกิจไทย

🎥 Talking Tour Ep.4 ตอน จาก “เจ๊ก” สู่ “เจ้าสัว” คนจีนในสยามผู้กุมบังเหียนเศรษฐกิจไทย

.

🧐 โดย : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร & ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา

 

#TalkingTour #ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม #มติชนอคาเดมี #ทัวร์มติชนอคาเดมี