Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

ข้อมูลใหม่ของชื่อ “บางปะอิน”!!!

มีเรื่องเล่าหลากหลายมากมายเกี่ยวกับชื่อ “บางปะอิน” ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ที่คุ้นหูมากที่สุดก็คือตำนานที่เชื่อมโยงกับ “พระเอกาทศรถ” ว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเอกาทศรถ เสด็จประพาสล่องแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วเรือเกิดล่มที่บริเวณเกาะบ้านเลน ทำให้ทรงได้พบกับหญิงสาวชาวบ้านชื่อ “อิน” เป็นที่ต้องตาต้องใจจนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง จนให้กำเนิดพระราชโอรสที่ภายหลังขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง” สถานที่แห่งนี้ จึงชื่อว่า “บาง-ปะ-อิน”

แต่…ช้าก่อน อย่าเพิ่งปักใจไปกับตำนานแรก เพราะยังมี “ความเห็นแย้ง” เกี่ยวกับชื่อนี้ ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหน แต่เป็นเจ้าของฉายา “สองกุมารสยาม” สุจิตต์ วงษ์เทศ และ ขรรค์ชัย บุนปาน นักประวัติศาสตร์อิสระและนักโบราณคดีอาวุโส ออกมาเสนอความเห็นใหม่เกี่ยวกับชื่อ “บางปะอิน”

โดยสองกุมารสยามเห็นว่า น่าจะมาจากพระนามของ “พระอินทราชา” หลักฐานสนับสนุนเนื่องจากว่าบริเวณพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าบางปะอินนั้น  ในอดีตเรียกกันว่า “บางกระดาน”  หรือ “บางขดาน”  ครั้นต่อมาได้รับการขนานนามเป็น “บางพระอินทราชา” เมื่อเรียกนานเข้าๆ จึงกร่อนเป็น “บางปะอิน”

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊กทัวร์มติชนอคาเดมี