Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

“กิริณีเทวี” นางสงกรานต์ปีนี้ มาพร้อมคำทำนาย “บ้านเมืองจะเกิดสงครามฆ่าฟันกันฉิบหาย..”

ภาพจาก เปาวลี แกรมมี่โกลด์ นางสงกรานต์ "กิริณีเทวี" เป็นนางสงกรานต์ประจำวันจันทร์

คำว่า “สงกรานต์” เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง “การเคลื่อนย้าย” เป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี คือการเคลื่อนขึ้น “ปีใหม่” ในความเชื่อของไทย และบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สงกรานต์จึงเป็นวัฒนธรรมร่วมของทั้งประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา ชนกลุ่มน้อยชาวไทในเวียดนาม มณฑลยูนนานของจีน และศรีลังกา

ตำนาน “นางสงกรานต์” นั้นมีปรากฏในศิลาจารึกที่ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” หรือ  “วัดโพธิ์” จารึกว่าเมื่อวันสงกรานต์ตรงกับวันใดในแต่ละปี ก็จะมีนางสงกรานต์ประจำวันนั้นๆ

ซึ่งมีนางสงกรานต์ประจำวันทั้งหมด 7 วัน มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป…

สำหรับสงกรานต์ปีนี้มีนางสงกรานต์ ชื่อ “กิริณีเทวี” เป็นนางสงกรานต์ประจำวันจันทร์   ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอ พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ

ส่วน “คำทำนาย” เกี่ยวกับนางสงกรานต์ ทำนายเอาไว้ว่า…

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้วันอาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่าตกในเขาจักรวาล 160 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีธนู ชื่อ เตโช(ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 4 ตัว ทำนายว่า ฝนดีตลอดปี

เกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อวิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5

ส่วนบ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมาก แลฯ

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊กทัวร์มติชนอคาเดมี