Tour Story : เรื่องราวระหว่างทัวร์

กลุ่มของพระพุทธรูปยืน 5 องค์ ซึ่งเป็นของทหารชั้นสูงและผู้มีบทบาททางการเมืองไทยในยุคสมัยคณะราษฎร

  1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นพระพุทธรูปปางลีลา
  2. จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ
  3. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
  4. พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เป็นพระพุทธรูปปางรำพึง
  5. จอมพลผิน ชุณหะวัน เป็นพระพุทธรูปปางขอฝน

อัพเดตเรื่องราวทัวร์ศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ เพจเฟซบุ๊กทัวร์มติชนอคาเดมี