ข่าวดี!

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 รอบที่ 2 เพื่อไปทำงานเกาหลีใต้ในกิจการบริการ โควตา 3,188 คน สมัครผ่านออนไลน์ระหว่าง 16 – 17 มี.ค. 67

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 รอบที่ 2 ประเภทกิจการบริการ (เพศหญิง) เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ในโรงแรม รีสอร์ทคอนโดมิเนียม ที่พักทั่วไปและร้านอาหารเกาหลี โดยในรอบนี้ได้รับโควตาผู้สอบผ่าน จำนวน 3,188 คน ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งภายหลังจากดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้น จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดตามโควตา และผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวจะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบฯ พร้อมขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ

นายสมชายฯ กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18 – 39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ เคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 และต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอสัญญาจ้างงานของประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และกิจการเกษตรและปศุสัตว์ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ และเมื่อผ่านการทดสอบสามารถรายงานตัวสอบผ่านเข้าระบบกิจการบริการจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรอคัดเลือกจากนายจ้างในลำดับแรก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ toea.doe.go.th เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 ประเกทกิจการบริการ 2 (เพศหญิง) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

เกาหลี ครั้งที่ 2-02

หลายคนอาจจะคุ้นเคยว่า ชนชาติที่มีอายุขัยเฉลี่ยบืนยาวที่สุดในโลก คือ ชาวญี่ปุ่น แต่งานวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน และองค์การอนามัยโลก และเพิ่งเผยแพร่ในวารสาร The Lancet แสดงให้เห็นว่า หญิงเกาหลีใต้ที่เกิดตั้งแต่ปี 2030 จะเป็นคนกลุ่มแรกในโลกที่มีอายุยืนยาวเฉลี่ยเกิน 90 ปี

ขณะที่อีก 6 ประเทศ คือ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี และสหราชอาณาจักร อายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิงก็น้อยกว่าไม่มากนัก คืออยู่ที่ประมาณ 85 ปี

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนวิเคราะห์ว่า สิ่งที่ทำให้สาวเกาหลีมีอายุขัยยืนยาวนั้นน่าจะมาจากอาหาร โดยเฉพาะ “กิมจิ” อาหารที่ทำจากการนำผักมาดอง รสชาติเค็มและเผ็ด โดยส่วนใหญ่แล้วใช้ผักกาด

กิมจิเป็นอาหารดองที่อุดมไปด้วยโปรไบโอติกส์ วิตามินเอและบี นอกจากนี้ยังประกอบด้วยแลคโตบาซิลลีจำนวนมาก ซึ่งเป็นแบคทีเรียดีที่พบในโยเกิร์ตและทางเดินอาหาร

อย่างไรก็ตาม คงไม่ใช่กิมจิอย่างเดียวเท่านั้นที่ทำให้อายุยืนยาวขึ้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกไม่ว่าจะเป็นระบบการดูแลสุขภาพอันยอดเยี่ยมของเกาหลี, การพัฒนาการศึกษาด้านโภชนาการ, การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคม, อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ลดลง ก็ล้วนช่วยลดอัตราการตายได้ แต่การกินอาหารที่ประกอบด้วยกิมจิ, ข้าว และปลา ก็ดูเหมือนจะเสริมได้นั่นเอง


Content Team Matichon Academy
ติดต่อ อีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ 0-2954-3971 ต่อ 2111