Training งานช่าง

ไฟฟ้าในอาคาร

คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาเรียน 10 เม.ย. 2564 - 11 เม.ย. 2564
จำนวนวัน 2
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

สถานที่เรียน ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
สอนโดย
อ.ครรชิต ป้อทองคำ

3,500 บาท / คน

สอบถาม

ปัจจุบันไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุตสาหกรรมและธุรกิจต้องใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเองถ้ารู้จักใช้ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจอย่างมาก

วันแรก

 • แนะนำภาพรวมของอาชีพ โอกาสทางการตลาด
 • เรียนรู้การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า
 • เรียนรู้ระบบไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส และระบบ 3 เฟส
 • เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า และการเลือกใช้งานให้เหมาะสม
 • เรียนรู้การคำนวณการใช้ไฟฟ้า ขนาดสายไฟและการเลือกใช้
 • เรียนรู้วงจรไฟฟ้า การเดินสายไฟ การติดตั้งอุปกรณ์ ปลั๊ก สวิทช์ และหลอดไฟ
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การเชื่อมต่อสายไฟ การต่อสายไฟเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟด้วยการตีกิ๊บ และเทคนิคต่างๆ
 • ฝึกปฏิบัติต่อวงจรไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทช์ หลอดไฟ

วันที่สอง

 • เรียนรู้และสาธิตการดัดท่อร้อยสายไฟชนิดต่างๆ
 • เรียนรู้และสาธิตการติดตั้งท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์
 • ฝึกปฏิบัติดัดท่อชนิดต่างๆ
 • ฝึกปฏิบัติเดินสายไฟฟ้า ร้อยสายไฟฟ้า เข้าตู้โหลดฯ ปลั๊ก สวิทช์ หลอดไฟ
 • ฝึกปฏิบัติการตรวจเช็คปลั๊ก สวิทช์ หลอดไฟ และการทดสอบเบรกเกอร์ชนิดต่างๆ
 • เรียนรู้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน และข้อควรระวังในการใช้งาน

1.สมัครเรียนผ่านช่องทางแชตเฟซบุ๊กหรือไลน์
แจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรติดต่อกลับ

2.สมัครเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
หรือ 08-2993-9097, 08-2993-9105

3.คลิกกรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนได้ที่นี่ https://forms.gle/XxYFZXWqok7kiH3T6

หลังจากสมัคร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงินในวันใกล้เรียนอีกครั้ง
*กรณีต้องการเลื่อนหรือยกเลิกคอร์สเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ในกรณีที่ชำระเงินค่าเรียนเข้ามาแล้ว ไม่มาเรียนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางศูนย์อาชีพฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์การเรียนทุกกรณี
*ทางศูยน์อาชีพฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม