Demo Class ครัวสาธิต

ตำรับขนมหม้อสูตรตั้งตัว 1 ปลากริมไข่เต่า,กล้วยบวชชี,บัวลอยเผือก,ข้าวเหนียวเปียกลำไย,เต้าส่วน

คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาเรียน 15 ม.ค. 2566
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

สถานที่เรียน ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
สอนโดย
อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว

2,999 บาท / คน

สอบถาม