Demo Class ครัวสาธิต

‘หลน’เมนูอุดมคุณค่าโภชนาการ ไขมันดีจาก’กะทิ’ ช่วยสมองดูดซึมสารอาหาร ทำขายกำไรเท่าตัว

จะเริ่มในอีก 1 วัน
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

สอนโดย
‘หลน’เมนูอุดมคุณค่าโภชนาการ ไขมันดีจาก'กะทิ' ช่วยสมองดูดซึมสารอาหาร ทำขายกำไรเท่าตัว
‘หลน’อาหารประเภทเครื่องจิ้ม รสชาติ มัน เค็ม หวาน กินแกล้มกับผักสด ทั้งอร่อย ดีต่อสุขภาพ และดีต่อใจ ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม อาจารย์ประจำหลักสูตรอาหารและโภชนาการประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์สอนหลักสูตรว่าด้วยเรื่องหลน หลนปลาร้าทรงเครื่อง หลนปูเค็ม หลนปลาเค็ม หลนเต้าเจี้ยว หลนเค็มบักนัด ของมติชนอคาเดมี เผยว่า ‘หลน’ คือการใช้หัวกะทิกับเครื่องปรุงเป็นส่วนประกอบผสมกัน เคี่ยวในหม้อให้หัวกะทิแตกมัน ก่อนใส่หมู หรือกุ้ง “เอกลักษณ์ของหลนจะเป็นของดองเค็มหมดเลย มีรสชาติเค็ม หอม มัน หวาน เผ็ด รสจัด จึงต้องมีผักแนมหรือของทอดแนม ทำให้เป็นเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบครัน “เครื่องปรุงในหลน โดยเฉพาะกะทิ ซึ่งเป็นไขมันดี เป็นตัวช่วยในการดูดซึมสารอาหารของสมอง ผักสีเขียวกินกับหลนที่มีกะทิ จะช่วยในการดูดซึมวิตามินเอ ที่ไม่ใช่แค่วิตามินซีอย่างเดียว”ผศ.พงษ์ศักดิ์เผย ผศ.พงษ์ศักดิ์ บอกด้วยว่า หลักสูตรว่าด้วยเรื่องหลน ของมติชนอคาเดมี สอนทั้งหลนปลาร้าทรงเครื่อง หลนปูเค็ม หลนปลาเค็ม หลนเต้าเจี้ยว หลนเค็มบักนัด โดยหลนเค็มบักนัด จะเป็นปลาผสมกับสับปะรดแล้วหมัก เป็นอาหารของจ.อุบลราชธานี เหมือนปลาร้าแต่เป็นปลาหมักกับสับปะรด ทำให้มีรสชาติเค็มและเปรี้ยว “สัดส่วนและเทคนิคการปรุงหลนแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน หัวใจสำคัญคือต้องทำไม่ให้มีกลิ่นคาว และหากจะทำหลนชนิดต่างๆขาย รวมกับผักสดที่กินแกล้มด้วยกันแล้ว จะมีกำไรอยู่ที่1เท่าตัว อย่างขายหลนและผักสดชุดละ50บาท จะแบ่งเป็นกำไร25บาท”ผศ.พงษ์ศักดิ์เผย ______________________________________________________________________________ หลักสูตร ว่าด้วยเรื่องหลน หลนปลาร้าทรงเครื่อง หลนปูเค็ม หลนปลาเค็ม หลนเต้าเจี้ยว หลนเค็มบักนัด สอนโดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ราคา 2,140 บาท สนใจติดต่อ มติชนอคาเดมี Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124 Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105 line : @matichonacademy

- บาท / คน

จองเลย

‘หลน’อาหารประเภทเครื่องจิ้ม รสชาติ มัน เค็ม หวาน กินแกล้มกับผักสด ทั้งอร่อย ดีต่อสุขภาพ และดีต่อใจ

ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม อาจารย์ประจำหลักสูตรอาหารและโภชนาการประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์สอนหลักสูตรว่าด้วยเรื่องหลน หลนปลาร้าทรงเครื่อง หลนปูเค็ม หลนปลาเค็ม หลนเต้าเจี้ยว หลนเค็มบักนัด ของมติชนอคาเดมี เผยว่า ‘หลน’ คือการใช้หัวกะทิกับเครื่องปรุงเป็นส่วนประกอบผสมกัน เคี่ยวในหม้อให้หัวกะทิแตกมัน ก่อนใส่หมู หรือกุ้ง

“เอกลักษณ์ของหลนจะเป็นของดองเค็มหมดเลย มีรสชาติเค็ม หอม มัน หวาน เผ็ด รสจัด จึงต้องมีผักแนมหรือของทอดแนม ทำให้เป็นเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบครัน

“เครื่องปรุงในหลน โดยเฉพาะกะทิ ซึ่งเป็นไขมันดี เป็นตัวช่วยในการดูดซึมสารอาหารของสมอง ผักสีเขียวกินกับหลนที่มีกะทิ จะช่วยในการดูดซึมวิตามินเอ ที่ไม่ใช่แค่วิตามินซีอย่างเดียว”ผศ.พงษ์ศักดิ์เผย

ผศ.พงษ์ศักดิ์ บอกด้วยว่า หลักสูตรว่าด้วยเรื่องหลน ของมติชนอคาเดมี สอนทั้งหลนปลาร้าทรงเครื่อง หลนปูเค็ม หลนปลาเค็ม หลนเต้าเจี้ยว หลนเค็มบักนัด โดยหลนเค็มบักนัด จะเป็นปลาผสมกับสับปะรดแล้วหมัก เป็นอาหารของจ.อุบลราชธานี เหมือนปลาร้าแต่เป็นปลาหมักกับสับปะรด ทำให้มีรสชาติเค็มและเปรี้ยว

“สัดส่วนและเทคนิคการปรุงหลนแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน หัวใจสำคัญคือต้องทำไม่ให้มีกลิ่นคาว และหากจะทำหลนชนิดต่างๆขาย รวมกับผักสดที่กินแกล้มด้วยกันแล้ว จะมีกำไรอยู่ที่1เท่าตัว อย่างขายหลนและผักสดชุดละ50บาท จะแบ่งเป็นกำไร25บาท”ผศ.พงษ์ศักดิ์เผย

______________________________________________________________________________

หลักสูตร ว่าด้วยเรื่องหลน หลนปลาร้าทรงเครื่อง หลนปูเค็ม หลนปลาเค็ม หลนเต้าเจี้ยว หลนเค็มบักนัด

สอนโดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

ราคา 2,140 บาท

สนใจติดต่อ มติชนอคาเดมี

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

line : @matichonacademy