Craftwork งานฝีมือ

มัดย้อมสีย้อมเย็น สไตล์ชิโบริ

จะเริ่มในอีก 22 วัน
ระยะเวลาเรียน 21 มี.ค. 2563
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

สถานที่เรียน ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
สอนโดย
อ.ศรุดา กันทะวงค์

2,200 บาท / คน

จองเลย

มัดย้อมสีย้อมเย็น สไตล์ชิโบริ ชวนมาต่อลายใหม่ๆ เติมสีสันให้มากมายหลายหลากสีสัน จากการย้อมด้วยสีเดียว คลาสนี้จะเป็นการย้อมหลากหลายสี

การย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติให้ได้ผลดีนั้นต้องการความใส่ใจในแต่ละขั้นตอน ควรมีความสม่ำเสมอและความแน่นอนที่สามารถทำซ้ำได้หากเป็นได้ควรนำวิธีการชั่ง ตวง วัด ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่มีขายในท้องตลาดเข้ามาช่วย ดังเช่น ใช้เครื่องชั่งแบบจานที่ใช้งานซื้อขายตามท้องตลาด ชุดหรืออุปกรณ์ตวงที่เป็นแก้ว/พลาสติก เป็นต้น และการทำงานต่างๆ ควรมีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะการทดลองย้อมและการพัฒนาใหม่ๆ

  • สอนทฤษฎี ควบคู่การปฏิบัติ มัดย้อมสีย้อมเย็น สไตล์ชิโบริ
  • แนะนำวัสดุอุปกรณ์และการเลือกใช้งานให้เหมาะสม
  • เรียนรู้คุณสมบัติของสี การเลือกใช้สี การผสมสี และเทคนิคการใช้สี
  • เรียนรู้เกี่ยวกับผ้า คุณสมบัติของผ้า การเลือกใช้ผ้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • เรียนรู้วิธีการจับผ้า การพับผ้า และการมัดผ้าสไตล์ชิโบริ
  • เรียนรู้วิธีการย้อมผ้าด้วยสีย้อมเย็น ย้อมแบบจุ่ม ย้อมแบบหยอด
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติมัดย้อมสีย้อมเย็น ลายมัดจุก
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติมัดย้อมสีย้อมเย็น ลายสามเหลี่ยม
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติมัดย้อมสีย้อมเย็น ลายขดหอย
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติมัดย้อมสีย้อมเย็น ลายพันท่อพีวีซี

1.สมัครเรียนผ่านช่องทางแชตเฟซบุ๊กหรือไลน์
แจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรติดต่อกลับ

2.สมัครเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
หรือ 08-2993-9097, 08-2993-9105

3.คลิกกรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนได้ที่นี่ https://forms.gle/XxYFZXWqok7kiH3T6

หลังจากสมัคร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงินในวันใกล้เรียนอีกครั้ง
*กรณีต้องการเลื่อนหรือยกเลิกคอร์สเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ในกรณีที่ชำระเงินค่าเรียนเข้ามาแล้ว ไม่มาเรียนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางศูนย์อาชีพฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์การเรียนทุกกรณี
*ทางศูยน์อาชีพฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม