เปิดสูตร “แกงแคไก่” อาหารพื้นบ้านเมืองเหนือ สารพัดผักปรุงรสอร่อยลำแต๊ๆ

Recipes สูตรอาหาร

แกงแคเป็นอาหารของหมู่เฮาชาวเหนือ ซึ่งเป็นวิธีอันชาญฉลาดในการปรุงอาหารในหน้าแล้ง ที่มีพืชผักไม่มากพอที่จะแกงให้ได้หนึ่งหม้อจึงต้องใช้ผักหลายๆ ชนิด เด็ดมาอย่างละ 3-4 ยอด หลายๆ อย่างเข้าก็พอแกงได้หนึ่งหม้อ

ผักที่นิยมใส่ในแกงแค ได้แก่ ชะอม ชะพลู ตำลึง ผักขี้หูด ผักเผ็ด ผักหอมแย้ เห็ดลม ผักชีฝรั่ง ยอดพริก มะเขือพวง มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ดอกแค ดอกข่า ดอกงิ้ว ทูน ปลีตาล หน่อหวาย ต้าง ยอดมะพร้าว หน่อไม้ ยอดเขือง (เต่าร้าง) จักค้าน เป็นต้น